Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TA-UPP OM@b PRO1 SPÄNNANDE PRO1 KOMMA-DIT(Lb) ALLTID
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MASSA@uppr PU@g GLOSA:(?) SPÄNNANDE UPPLEVA OLIK LÅTA-SÄGA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID LÄNGE(ml)^FILM SE SPÄNNANDE SE OMIGEN PF@g
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRUT PEK zzz@z SPÄNNANDE zzz@& etyp:pi AVATAR@b@en
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTANFÖR PEK mtyp:var SPÄNNANDE ÄVENTYR ÅKA BUSS(S)
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
en-till@& EN-TILL SAK SPÄNNANDE MED TUFF@b@en VARA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEN@z TITTA JA@ub@z SPÄNNANDE PRO1 ENTITET(7)+RÖRELSE+ENTITET(J)@p VÄNTA
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
FEEDBACK