Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FYRA POSS1 ÄLDRE-ÄLDST SON DÅ@b TRE FYRA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR GAMMAL(5) POSS>person SON DÅ@b TOLV ÅR@b
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRANKRIKE@en frankrike@hd tp@& SON TRO PEK VARA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(BANSTRÄCKA(5)) TRÄFFAS JUST SON VARELSE(L)+FÖRFLYTTA+VARELSE(L)@p GLOSA:(SÄLLSKAP) PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖD(J) SKJUTA-PISTOL PEK>långf SON GLOSA:(VAKNA) MORGON GLOSA:(BÖN)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VINNA(ml) BETYDA zzz@z SON KÄNNA-INTE PI KRIG
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BESTÄMD GLOSA:TITTA-PÅ-DITÅT POSS SON PEK FÅ-INTE(G) UTSÄTTA-FÖR1
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PAPPA TA SON PEK-TVÅ PEK>hand POSS
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-PUNKT(L) SON KALMAR@en FF@b@en ONT
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYNS PU@g POSS1 SON SMART PEK BORTA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM PEK POSS1 SON FRU PERSON.PL@kl OCKSÅ
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b EN DÖV(L) SON JA@ub FIN KONTAKT
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(FRÅN) SAMMA POSS1 SON HA HUND NU@b
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH FÅ1 EN SON LITEN-PERSON@kl SAMMA FINNAS
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVARSTANNA SAMMA POSS1 SON SAMMA PU@g SKA
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PERSREF1@pr POSS>person SON ORDNING+TVÅ(da) JA@ub PEK>person/PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK POSS1 ÄLDRE SON FÖDD NITTIO^TVÅ@num PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KALLA-PÅ(J) POSS1 SON TVUNGEN FÖLJAS-ÅT OBJPRO1
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 POSS1 SÖT SON SA MAMMA FILM
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MED ÄLDRE-ÄLDST SON PRO1-TVÅ SITTA(VVb) DÅ@b
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA tp@& PEK SON SÄLLSKAP(L) pojke@& MAMMA
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
FEEDBACK