Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FLICKA LIKA GAMMAL(5) SOM(S) PRO1 ÅTTIO^SEX@num PEK
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I@b VARJE(L) KURS SOM(S) VARA INTRESSERAD AV@b
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEX@b SÅ-ATT-SÄGA NÅGON SOM(S) LÄRA-SIG OBJPRO TECKENSPRÅK
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EGEN BORD PEK.FL SOM(S) KAN@b BRUKA FÖRFLYTTA(Vb)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO OCKSÅ SVERIGE@en SOM(S) LAND VARA|INTE SÅ-ATT-SÄGA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SYNS ÄNDÅ SKRATTA(B) SOM(S) HÅLLA-MASKEN PRO1 VETA-INTE
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSOFFAD VARA PEK.FL>person SOM(S) DÅLIG PEK.FL>person VEM(J)
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS MÅNGA DÖV(L) SOM(S) VILL RÄCKA TEX@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅLIG VARA PEK.FL>person SOM(S) DÅLIG PEK.FL>person SITTA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS SAMMA MÅNGA SOM(S) PEK>person KANSKE ORSAK
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSKOLA VARA PEK SOM(S) FÖRESLÅ PEK BEORDRA-GÅ-DIT
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SOM(S) PRO1 SA PRO1
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL ELEV PERSON.FL@kl SOM(S) HA SOCIAL(S) PROBLEM
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) JOBB OCKSÅ SOM(S) KONTAKT^PERSON TVÅ INVANDRARE
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
REKTOR PRO1 LÅTA SOM(S) PRO1 NÅGON HÄNDA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LEDA-TILL BLI(L) PRO1 SOM(S) ÅKA TILL USA@b@en
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBA I@b DÖV(L)^SKOLA SOM(S) PRO1 GÅ I@b
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA@z LIKA STOR SOM(S) tp@& KANSKE mindre(j)@&
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PERSON(7b) SYNS SOM(S) BONDE(5b) MAN(Jf) PERSON@kl
Bildserier sslc02_049.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL TA-BORT HUND SOM(S) POJKE FÖRFLYTTA-DIT(L) TILL
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
FEEDBACK