Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en SNÖ(G) HÖG PRO1.FL OJ@b
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EFTER@z MÅSTE ALLTIHOP SNÖ(G) FÖRSVINNA FÖRST(LL) TYCKA
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HALSDUK-KNYTA UT@b SPRINGA(G) SNÖ(G) GROVLEK(JJ) PEK VILL
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖNSTER(L) SITTA TITTA-PÅ-BEGAPA SNÖ(G) ute@& snö@& GUBBE
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PEK@z GLOSA:(?) SNÖ(G) SMÄLTA-NER NEHEJ(J)@z FÖRSIKTIG
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ-OMKRING@z FORM(5)+BESKRIVNING@p FORM(55)+BESKRIVNING@p SNÖ(G) FORM(55)+BESKRIVNING@p zzz@& TRÄD
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
FEEDBACK