Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KOMMA-IN UTAN(ml) ANNAN(ea) SMS@b PEK>långf CHATTA(Jv) PEK>långf
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU-VAD-GÖRA@g PRO1 KNAPPA-MOBILTELEFON(L) SMS@b SKICKA TILL JOHANNA@bn
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TVUNGEN SKICKA SMS@b TVÅ GÅNG.PL PRO1
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BESTÄMMA-SIG LYSA-DISPLAY SMS@b TELEFONERA PRO1 BRY-INTE
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 MAMMA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET1(Jvs) SMS@b PEK(B) PRO1 INTE
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA HA KNAPPA-MOBILTELEFON(B) SMS@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B) SKICKA RÄCKA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf PEK>pekf SKICKA SMS@b TILL OBJPRO1 VILL
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>ringf BILD^TELEFON PEK>lillf SMS@b PU-TEX@g HUR FUNGERA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANSÖKA ETCETERA(5) SKICKA SMS@b TILL MAMMA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LYCKAS-INTE TVUNGEN PRO1 SMS@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B) SKICKA DÅ@b@z
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMUNICERA SKRIVA-TANGENTBORD komma@& SMS@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B) KOMMA FÖC@b@z@en
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK