Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 PI SMAKA SMAKA-INTE-GOTT NEHEJ@ka LEJON HAND-DJUR(5bt)+STILLASTÅENDE@p
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SNÄLL@rd PRO1 SMAKA SMAKA-INTE-GOTT OM@b BITA(5b) OBJPRO1
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BITA(5b) OBJPRO1 SMAKA SMAKA-INTE-GOTT PU@g SNÄLL@rd PU@g
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
FEEDBACK