Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
LITE(7b) PU@g HÅLLA-UT SKRIVA-TANGENTBORD NY@b GREPP(AA)+HANTERA@p SÅ-ATT-SÄGA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DATOR LITE(7b) SÅDÄR SKRIVA-TANGENTBORD LITE(7b) PU@g HÅLLA-UT
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA PEK PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD FÄRDIG PEK-BANSTRÄCKA RÄTT
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDNA PRO1.FL KURS SKRIVA-TANGENTBORD PRO1.FL VARA-MED PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub@z MAMMA FLITIG SKRIVA-TANGENTBORD POSS1 PAPPA GILLA-INTE
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI PRO1 TRÄNA(B) SKRIVA-TANGENTBORD PY@z FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p PRO1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PY@z FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD BRA SKRIVA-TANGENTBORD NU@b
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(HAND(55)) GLOSA:SKRIVA-TANGENTBORD-MED-GROVA-HÄNDER FORM(J)+UTSTRÄCKNING@p SKRIVA-TANGENTBORD KNAPPA-TANGENTBORD(L)@rd JASÅ JA@ub
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD BRA SKRIVA-TANGENTBORD NU@b PRO1 ANSÖKA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT SÅDÄR MOT SKRIVA-TANGENTBORD MOT PU@g PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA-MED PEK PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD TRÄNA(B) FÅ-INTE(J) SE
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ARBETA(G) MYCKET PU-TEX@g SKRIVA-TANGENTBORD FAKTURA@b@z FYRKANT@kl SKRIVA-TANGENTBORD
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b mtyp:kunde PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD BESTÄLLA PRO1 TYCKA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ARVODE GLOSA:(SÅ) PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD SKICKA KALLA-PÅ(J) BETALA(B)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEXTIO^SJU@num ARBETA(G) KONTOR SKRIVA-TANGENTBORD GLOSA:(OLIKA) FYRKANT@kl BARA(B)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA-TANGENTBORD FAKTURA@b@z FYRKANT@kl SKRIVA-TANGENTBORD PEK>långf PRO1 TA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN GLOSA:(TISDAG) STARTA SKRIVA-TANGENTBORD SKRIVA zzz@& FÖRR-I-TID@z
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GALLAUDET-UNIVERSITY@en SEDAN(L) PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD SKICKA EN TVÅ
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OK@b PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD MÅLSÄTTNING VARA PI
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL FÄST-VID FÖC@b@en SKRIVA-TANGENTBORD GLOSA:(PEK) SKRIVA-TANGENTBORD PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK MAMMA TECKNA SKRIVA-TANGENTBORD PU@g SOM PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FUT-NEG PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD FORTSÄTTA FÖC@b@en PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL DÖLJA GENOM SKRIVA-TANGENTBORD PRO1 PU@g POSS-EGEN
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD STÄLLD SKRIVA-TANGENTBORD PRO1 KALLA-PÅ(J) MAMMA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SENT(Jbt) PRO1 PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD STÄLLD SKRIVA-TANGENTBORD PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ATTITYD FÖRÄNDRA TID-FRAMÅT SKRIVA-TANGENTBORD BRA glosa@& TACK|VARE@b
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FÖRST(LL) MAN(Jf) ALLTID SKRIVA-TANGENTBORD PF@g ORSAK PEK
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖC@b@en GENOM VIA(Lb)@z SKRIVA-TANGENTBORD SA|PEK IRRITERAD(L) VÄNTA-PÅ@rd
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRST(LL) GE-UT svart@& SKRIVA-TANGENTBORD SVART_MAJA@b@en PRO1 HUR-GÖRA(A)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAN(Jf) PRO1.FL GILLA-INTE SKRIVA-TANGENTBORD SVÅR HUR PEK
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TRO DÖV(L) SKRIVA-TANGENTBORD PRO1.FL VI@b_SKA@b_ÅKA@b HEM
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO HUVUD^SAK KOMMUNICERA SKRIVA-TANGENTBORD komma@& SMS@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD FÖRENING^LIV SKRIVA-TANGENTBORD PU@g TRÄNA(B) SKRIVA-TANGENTBORD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
IDROTT PEK PEK SKRIVA-TANGENTBORD MAN(Jf) FLESTA NEJ-NEHEJ(J)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
TACK|VARE@b PRO1 BOKA SKRIVA-TANGENTBORD GLOSA:(KOMMUNICERA) PRO1 TIDEN-GÅR(L)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BARA(B) DÖV(L)^FÖRENING^LIV PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD SAMTALA PRO1 TACK|VARE@b
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
MAN(Jf) FLESTA NEJ-NEHEJ(J) SKRIVA-TANGENTBORD NEJ-NEHEJ(J) ALLTID FRU
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
TECKNA LÄNGE(ea) NÄ(L) SKRIVA-TANGENTBORD KORT SLUT BILD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p ENTITET(J)+RÖRELSE+ENTITET(J)@p PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD SJUTTIO^NIO@num TID-FRAMÅT TVÅ
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DATOR NY@b DOS@b SKRIVA-TANGENTBORD ÖKA(5)@z BETYDA LÄRARE
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TACK-VARE OBJPRO@z PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD LEDA-TILL PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA-TANGENTBORD LEDA-TILL PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD FÖRENING^LIV SKRIVA-TANGENTBORD PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KORT-TID(L) PI VETA|INTE SKRIVA-TANGENTBORD TRO HUVUD^SAK KOMMUNICERA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
ARBETA(G) INDUSTRI DATOR SKRIVA-TANGENTBORD OMVANDLA TILL SIST
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVINNA TVUNGEN LÄRA-SIG SKRIVA-TANGENTBORD EFTER DÅ@b BÖRJA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÖRJA BARA(B) KVINNA SKRIVA-TANGENTBORD PRO1 PU@g MAN(Jf)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 LÄTTNAD PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD BILD^TELEFON LITE(7b) BESVÄRLIG
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FÖC@b@en FORTSÄTTA SKRIVA-TANGENTBORD DÖV(L) PRO1-TVÅ TECKNA-FLYT
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PEK METALL SVARVA SKRIVA-TANGENTBORD KAN|INTE FRU ARBETA(G)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GAMMAL(G) BRA LÄRA-SIG SKRIVA-TANGENTBORD PRO1 PU@g TACK-VARE
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK