Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KOMMUNICERA AVLÄSA-MUN PEK>person SKRIVA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA JA@ub HUR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INNAN PRO1 KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA@rd SKRIVA PAPPA PRO1-TVÅ MAMMA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖRA DOKUMENTÄR^FILM PEK>långf SKRIVA ARTIKEL.PL PEK>ringf PRO1.FL
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GESTIKULERA 4typ:tala LÅTA-VARA SKRIVA tp@& JA@ub STÄMMA(J)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& LITE-KNAPPT KONTAKT SKRIVA ELLER gestikulera@& KROPP^SPRÅK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& GESTIKULERA GESTIKULERA SKRIVA GESTIKULERA zzz@z@ka TECKNA-FLYT
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KAN|INTE TVUNGEN SKRIVA NAMN FORM(77a)+UTSTRÄCKNING@p>hals FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p>bröst
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OM@b PRO1 MED@b SKRIVA VARA-MED DELTA SÄKER
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FOTBOLLSPELA(Lb) FALKÖPING@en MÅSTE SKRIVA SPELARÖVERGÅNG FÄRDIG FALKÖPING@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF1@pr PEK>långf OBJPRO1 SKRIVA KONTRAKT MED HÖRANDE
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRKLARA GREPP(H)+HANTERA@p PEK SKRIVA LISTA(5) BRA FÖRKLARA
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYCKA OM@b@z PRO1 SKRIVA SKRIVA LISTA(S)@z FOTBOLL(ml)^SPELARE(Lb)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OM@b@z PRO1 SKRIVA SKRIVA LISTA(S)@z FOTBOLL(ml)^SPELARE(Lb) DÄRFÖR@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
C@b PAPPA@z FÖRBANNAD SKRIVA LAPP(L) SKICKA TILL
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OM@b VA@b ISTÄLLET SKRIVA tp@& ANNARS@b@z FUNGERA
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRLORA SVENSKA SPRÅK SKRIVA MYCKET MISSA PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BEHÄRSKA PRATA(5) ELLER SKRIVA GESTIKULERA BRA OK@b
Bowling sslc01_126.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GESTIKULERA LITE(7b) GESTIKULERA SKRIVA SAMTALA PU@g BRA
Bowling sslc01_126.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRANNE KOMMA-DIT(Lb) lapp@& SKRIVA LAPP PRO1 PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g RÄKNA MATEMATIK@z SKRIVA SVENSKA SPRÅK GLOSA:(?)
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z DÅ@b KAN SKRIVA OCKSÅ SOM VARA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMGIVNING MYCKET HÖRANDE SKRIVA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA ELLER POSS1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅLIG TVUNGEN PRO1 SKRIVA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA VARA TECKENSPRÅK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRBI PERF PRO1 SKRIVA PRO1 ÅSKÅDA BANSTRÄCKA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PERF GÖRA SKRIVA BOK.PL@z PEK.FL BRA.INITPAUS
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA@rd PEK>person/PEK VARA SKRIVA STIG@bn LARSSON@bn KÄND
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(TISDAG) STARTA SKRIVA-TANGENTBORD SKRIVA zzz@& GAMMALDAGS@z GAMMALDAGS
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-IN PRO1 PU@g SKRIVA MOBILTELEFON KNAPPA-MOBILTELEFON(B) GREPP(S)+HANTERA@p
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL FINAL BADMINTON-SPELA SKRIVA INUTI MATCH skriva@&
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) MEN PAUS(J) SKRIVA TALA-OM GÖRA SÅ.FL
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DUSCHA OCH BASTU SKRIVA PU@g BLÖT SKRIVA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA PU@g BLÖT SKRIVA PU@g OMÖJLIG PU@g
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KROPP@kl@z GESTIKULERA PRO1 SKRIVA SEDAN(L) REFERERA TILL
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA AUTOMATISK(5) PRO1.FL SKRIVA PEK TYCKA wtyp:
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID tp@& AVLÄSA-MUN SKRIVA tp@& ELLER GESTIKULERA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA OMÖJLIG tp@& SKRIVA ELLER NÅGON DRA-UT-PÅ-TID
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA KAN ANVÄNDA SKRIVA ORSAK SÅ-ATT-SÄGA POSS1.FL
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>öra PU@g SKRIVA SKRIVA FARLIG LÄTT PLUS
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) PEK>öra PU@g SKRIVA SKRIVA FARLIG LÄTT
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄSKA ALLTID PRO1 SKRIVA BEREDD FÄRDIG ALLTID
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g PEK>öra PU@g SKRIVA PRO1 TA MED
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEHÖVA(J)|INTE PLUS ENGELSKA SKRIVA PI SÅ-ATT-SÄGA BEHÖVA(J)|INTE
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en SÄGA PRO1 SKRIVA PEK PF@g LITE(7b)
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GESTIKULERA BARA(B) KROPP^SPRÅK SKRIVA SOM PEK>person SA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PENNA PEK TAVLA SKRIVA SEDAN(L) zzz@z 4typ:tala
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) zzz@z 4typ:tala SKRIVA PRO1 TECKNA-I-SMYG PEK
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FYRA BETYG(B) SVENSKA SKRIVA PU@g TYVÄRR GREPP(AA)+HANTERA@p
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVENSKA DÅLIG(B) PRO1 SKRIVA PRATA-FLYTANDE PEK>hand FÖRSTÅ|INTE@rd
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INGÅ SVENSKA PEK SKRIVA BARA(B) bara@& PRATA-FLYTANDE
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VISION PRO1 GLOSA:(?) SKRIVA GLOSA:(?) LÅTA-SÄGA@z TYP@b
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
FEEDBACK