Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
BO PEK.FL PEK SKRIKA VARG VARG SKYNDA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VARG ENTITET(GG)+RÖRELSE@p PEK SKRIKA BY@b VINKA@ka HJÄLPA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(55)+RÖRELSE@p PEK SKRIKA DÅ@b SKOG JORD-SKAKA
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
nms JUST-DET@ka SPRINGA(G) SKRIKA VARG KOMMA-HIT(Lb) SKRIKA
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKRIKA VARG KOMMA-HIT(Lb) SKRIKA SPRINGA(G) PEK TA
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p PEK SKRIKA@rd SKRIKA PEK FOLK PERSON.FL@kl
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FAST(da) ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p PEK SKRIKA ARG SKRIKA SKOG
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK SKRIKA ARG SKRIKA SKOG ENTITET(55)+RÖRELSE@p TRÄD
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PEK wtyp: glosa@& SKRIKA ENTITET(L)+RÖRELSE@p PRO1 GLOSA:(PU)
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PEK(J)) PEK.FL sjunga@& SKRIKA SJUNGA FÖRSKRÄCKT@ka NÅGRA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
FEEDBACK