Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VARFÖR JA@ub@z VARA SKÖVDE(G)@en DÖVFÖRENING PEK tp@&
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
REAGERA@z PU@g PEK SKÖVDE(G)@en DÖVFÖRENING TITTA-PÅ-DITÅT(44) PEK>långf
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BESTÄMMA-SIG KOMMA-DIT(Lb) KSS@b@en SKÖVDE(G)@en SJUK^HUS KOMMA-DIT(Lb) LÄKARE
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSKOLA ÄPPEL^BO@en I@b SKÖVDE(G)@en PRO1 HALV(J) var-för-sig@&
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
FEEDBACK