Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
POSS1 FRU HA SKÅL PRO1 GREPP(S)+HANTERA+GREPP(G)@p FULL(J)
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA GLOSA:ÖRONPROPP FINNAS SKÅL UTANFÖR NÅGRA GLOSA:ÖRONPROPP
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN tp@& skål@& SKÅL JA@ub JA@ub PEK
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PERF SE SKÅL MED@b@z GRODA TYCKA
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SMITA FRÅN SKÅL skål@hd SMITA BORTA
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HITTA(5b) GRODA INUTI SKÅL TROTS@b HUND GRODA
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS APELSIN(G) apelsin(g)@hd SKÅL APELSIN(G) GREPPA EN
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARFÖR SMITA FRÅN SKÅL FRÅGA-TILL GRODA PAPPA
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
FEEDBACK