Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
STAMKUND@b INUTI ALLA SJUKHUS PRO1 PRO1 PRO1
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEORDRA-GÅ-DIT MÅSTE TILL SJUKHUS MÅSTE PEK PEK
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE TELEFONERA BEORDRA-GÅ-DIT SJUKHUS FÖRST(LL) PEK SA
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(QQ)+HANTERA@p POSS MAN(H) SJUKHUS PEK SYNS KÄNNA-SIG
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK