Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
EN_TVÅ TRE_FYRA TILL SJU ÅR@b PRO1 STARTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BO TROLLHÄTTAN@en PRO1 SJU MIL@b PEK-REL SJU
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SJU MIL@b PEK-REL SJU MIL@b PRO1 BEGE-SIG-HEM
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BO LANDET GLOSA:(?) SJU MIL@b PENDLA@rd PERF
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ARBETA(5b)^PLATS FINNAS SEX SJU DÖV(L) PEK-PLATS-DÄR@z LÄRA-SIG
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIST UPPTÄCKA TVUNGEN SJU LÅS NYCKELSTICKA-IN JA@ub
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g ALDRIG VARA SJU ÅR PU@g NÅGON
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR PU@g NÅGON SJU ÅR VETA|INTE SJU
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJU ÅR VETA|INTE SJU ÅR STARTA FÖRSTÅ(L)
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR STARTA FÖRSTÅ(L) SJU ÅR GAMMAL(5) PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PRO1 GAMMAL(5) SJU ÅR@b GRÖN BOK
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GAMMAL(5) SJU TVÅ SJU TRE ÅR@b GAMMAL(5)
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK HAN@b GAMMAL(5) SJU TVÅ SJU TRE
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITE(7b) GLOSA:(LITEN(J)) LÅTA-SÄGA@z SJU MIL@b FRÅN WIN@b@z
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AV@b ALLA PRO1.FL SJU FLICKA BO IHOP
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VARA SEX SJU ÅTTA STYCK VETA-INTE
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOLA SEXTIO^TRE@num sju@& SJU ÅR@b GAMMAL(5) PRO1
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARA(B) FEM SEX SJU STYCK MEN VARELSE(44)+BEFINNA@p
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK mtyp:är EN SJU ÅR@b KILLE KILLE
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person JA@ub VARA|PEK SJU DÖV(L) JÄTTESTOR(S) HUR
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA TRETTON SYSKON SJU DÖV(L) SEX hörande@&
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) SEX hörande@& SJU sju@& SEX HÖRANDE
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA BETYDA ALLA SJU BEORDRA-GÅ-DIT MANILLA^SKOLA@en TID-FRAMÅT
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖDA PRO1 HÖRANDE SJU MÅNAD(L) DÖV(Jv) SEDAN(L)
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub VILKEN ÅR SJU ÅTTIO^EN@num ÅTTIO^TVÅ@num ÅTTIO^EN@num
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SYNS SOM@z SJU ÅTTA_SJU_ÅTTA@num ÅR@b GAMMAL(5)
Snögubben sslc02_048.eaf SSLC
FEEDBACK