Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK@z MER UNDERVISA SJÄLVKLAR MEN PEK SKA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PU@g SEDAN(L) SJÄLVKLAR BRA UTRUSTNING LÅTA-SÄGA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOLK PLACERA-HIT(G) SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR JA@ub SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅVERKA-RECIPROK MYCKET PU@g SJÄLVKLAR BETYDA PRO1 glosa@&
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJÄLVKLAR LEDNING VIKTIG SJÄLVKLAR JUST PRO1 SÅ-ATT-SÄGA@z
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub JA@ub STÄMMA(J) SJÄLVKLAR LEDNING VIKTIG SJÄLVKLAR
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR JA@ub SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA PERF PRO1
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g BETYDA PU@g SJÄLVKLAR PÅVERKA-RECIPROK MYCKET PU@g
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄKER FORTSÄTTA PEK>person SJÄLVKLAR PEK>person DÄRFÖR TENNIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub IBLAND(7v) KRAMA SJÄLVKLAR VARIERA MEN ALLTID
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA MER SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA OM@b DÖV(L)
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN HÖRANDE MER SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA PRO1 FUT-NEG
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVINNA MER KRAMA@rd SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR HANDSKAKA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRAMA@rd SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR HANDSKAKA NEJ-NEHEJ(J) SJÄLVKLAR
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJÄLVKLAR HANDSKAKA NEJ-NEHEJ(J) SJÄLVKLAR KRAMA SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) SJÄLVKLAR KRAMA SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA JA@ub PU@g
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA|INTE GÖRA ÄTA-GÖRA(Q) SJÄLVKLAR INTE KONSTIG ÄTA-GÖRA(G)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITEN-PERSON TOKIG PEK SJÄLVKLAR PRO1 VILL@z FRÅGA-TILL
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÅ1 PRO1.FL BEHÖVA(B) SJÄLVKLAR PERSREF1@pr HUVUD(L) GLOSA:(?)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARA(B) SKRIVA@rd tp@& SJÄLVKLAR DÖV(L) PF@g BETYDA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OMVANDLA ANNAN(ea) PU@g SJÄLVKLAR BARA(B) SJÄLVASTE PLATS
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROPA TITTA-PÅ1 JA@ub SJÄLVKLAR MEN SJÄLVASTE PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs)
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b GLOSA:(?) GLOSA:(?) SJÄLVKLAR KRIG OCKUPERA@rd PLUS
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÄMMA(J) JA@ub JA@ub SJÄLVKLAR SÅDAN VARA LIV
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub SÅ-ATT-SÄGA AUTOMATISK(5) SJÄLVKLAR TECKNA-FLYT ELLER KOMMUNICERA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) TILL SIST SJÄLVKLAR PRO1 ORSAK PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄGA PEK>person GLOSA:(?) SJÄLVKLAR PINSAM(G) RÅ@b PEK>person
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR STYRKETRÄNA PU@g SJÄLVKLAR STYRKETRÄNA BREDAXLAD BRÖST-MUSKEL@z
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLARA-SIG(da) ÄNDÅ ANDFÅDD@z SJÄLVKLAR OM@b SPRINGA(Vb) FÖLJAS-ÅT
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA PRO1 PU@g SJÄLVKLAR POSS1 LAG(S) FÖRLORA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅVERKA OCKSÅ JA@ub@z SJÄLVKLAR MAMMA TECKNA-SPRÅKA BRA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRINGA(Vb) ANDFÅDD@z DÖD(J) SJÄLVKLAR MEN PU@g LEVA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄNA(B) BODYBUILDING-POSERA@z MAGE-TVÄTTBRÄDA@z SJÄLVKLAR BRUN|ANSIKTE ANSIKTE(L) GAMMAL(G)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID POSS-EGEN POSERA@ka SJÄLVKLAR PRO1 TITTA-PÅ PU@g
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
zzz@z PRO1 PRO1 SJÄLVKLAR BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-TVÅ SE
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SENT(Jvs) PU@g TA-MED SJÄLVKLAR DÖV(L) POSS KULTUR
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b PRECIS GLOSA:SAMMA-RECIPROK SJÄLVKLAR JA@ub FÖRSTÅ(L)@rd PRO1
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AMERIKA(5)@en PEK betyda@& SJÄLVKLAR PEK AMERIKA(5)@en BÖRJA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅTAGA-SIG BARN IVÄG-MED-ER@ka SJÄLVKLAR PRO1 ÅTAGA-SIG PRO1
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE TA-BORT GRÅTA(Lb) SJÄLVKLAR NÄSTA NÄSTA EN
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA(Vb) MED OBJPRO1(7b).FL SJÄLVKLAR MEN PRO1 MENA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BESTÄLLA TOLK wtyp: SJÄLVKLAR FOLK GLOSA:(?) PÅ
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF4@b@pr PERSREF4@pr SÅ-ATT-SÄGA SJÄLVKLAR PRO1 ALLTID PEK-TRE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-DIT(Lb) OCH DÅ@b SJÄLVKLAR PRO1 TECKNA-SPRÅKA BETYDA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
USA@b@en ÅR@z BETYDA SJÄLVKLAR MYCKET TECKNA-SPRÅKA SÅ-ATT-SÄGA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ VARA JANTE@b^LAG(L) SJÄLVKLAR PEK.FL MÅNGA GLOSA:(NEHEJ(J))
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅ1 JOBBA PRO1 SJÄLVKLAR PRO1 PEK-PLATS-HÄR HA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA KVALITE PU@g SJÄLVKLAR VARA FEM^HUNDRA@num KR@b
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA-INTE JA@ub FÖRSTÅ(L) SJÄLVKLAR NU@b TID(L) GÅ-UPP-OCH-NER
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN NU@b EFTER SJÄLVKLAR HUR FUNGERA PU@g
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
FEEDBACK