Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 tp@& TRO SJÄLVASTE LOKAL MÅNGA FÖRESTÄLLA-SIG
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SJÄLVKLAR BARA(B) SJÄLVASTE PLATS NEJ-NEHEJ(J) KOSTA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STADIGVARANDE MEN TRO SJÄLVASTE INUTI ORGANISATION STYRELSE
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub SJÄLVKLAR MEN SJÄLVASTE PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET1(Jvs) TECKNA-FLYT
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALVIK^SKOLA@en MALVA@b@en PEK SJÄLVASTE SAMMANSLÅ PU@g VARA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FIN PY orsak@& SJÄLVASTE EFFEKT@b av@& PEK
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
FEEDBACK