Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
RYGGSIM ELLER ALLTIHOP SIMMA PEK>person ALLTIHOP LÄSA@rd
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYCKA ROLIG.GRAD ALLTIHOP SIMMA SÅ-ATT-SÄGA FÖRUT@z TID-FRAMÅT-FRÅN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF SIMMA PERF SIMMA EN PERIOD PF@g
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ PEK>långf PERF SIMMA PERF SIMMA EN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
bada@& SIMMA BRÖST SIMMA ROLIG TID(L) TRÄFFAS.MYCKET
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ SPECIELL bada@& SIMMA BRÖST SIMMA ROLIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SPORT VARA SPECIELL SIMMA TRÄNA(B) VARA MED
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SPÄNNA-SIG@z PU@g SIMMA PRO1 JA@b SIMMA
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ(V) PRO1 KAN SIMMA PRO1
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(N)+FÖRFLYTTA-FRÅN@p BÖRJA@z PRO1 SIMMA TRÄNA(B) LÅTA-VARA PU@g
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIMMA PRO1 JA@b SIMMA JA@b VARELSE(N)+FÖRFLYTTA@p FÖRST(LL)
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR PEK>person LÄRA-SIG SIMMA LITEN-PERSON HUR PU@g>person
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIMMA JA@ub@z PRO1 SIMMA GÅ(V) BARA(B) GÅ(V)
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(LÅTSAS-FÖRSTÅ) PRO1 DUKTIG SIMMA JA@ub@z PRO1 SIMMA
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KAN PRO1 SIMMA GLOSA:(LÅTSAS-FÖRSTÅ) PRO1 DUKTIG
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g>person FÖRST(LL) GAMMAL(5) SIMMA SENT(Jbt) BRA JA@ub
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ(V) BARA(B) GÅ(V) SIMMA PEK SYNS FAN
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS SEDAN(L) PRO1 SIMMA OCKSÅ SIMMA^TÄVLA BETYDA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLERA ÅR zzz@z SIMMA zzz@z INTERNATIONELL TÄVLA
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
vatten@& HAV BADA SIMMA SKÖN PEK SÅ-ATT-SÄGA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM PRO1 VARELSE(V)+FÖRFLYTTA@p SIMMA GENOMSKINLIG FIN zzz@z
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
gata@hd GYMNASTIK gymnastik@uppr SIMMA FINNAS VISSTE-INTE(8o) PRO1
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA VÄXA-UPP ALDRIG-NÅGONSIN SIMMA ALDRIG-NÅGONSIN mtyp:nä FINNAS|INTE
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI FINNAS PY SIMMA PY SIMMA HUS
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PY SIMMA PY SIMMA HUS INUTI inuti@hd
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA GRUPP GLOSA:GRUPPFORMERA(GG>Y) SIMMA GLOSA:GRUPPFORMERA(LL) GLOSA:GRUPPFORMERA(GG>L) GLOSA:(?)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& SIMMA KONST SIMMA PEK TYP@b SAMMA
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK tp@& zzz@& SIMMA KONST SIMMA PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK SAMMA SIMMA FINNAS PEK tp@&
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMÖJLIG RODNA TVUNGEN SIMMA LÅNGT.MYCKET ANSIKTE(L) TYNA>ansikte
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅNGT.MYCKET ANSIKTE(L) TYNA>ansikte SIMMA TILLBAKA FÖRFLYTTA-DIT(L) PINSAM(G)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
FEEDBACK