Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
LÅTA-VARA PRO1 FÖRBIPASSERA(B) SEDAN(L) LÅTA-VARA SOMNA SOVA(7v)
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OM@b PRO1 GREPPA SEDAN(L) POSS1 GREPPHÅLLA(S)>mun GREPPHÅLLA(S)>mun|SLÄPPA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GNAGA>huvud RYGG GNAGA SEDAN(L) GNAGA FRI FRI
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
NÄT ENTITET(JJvs)+STILLASTÅENDE@p GNAGA>hand SEDAN(L) HUVUD(L) GNAGA>huvud RYGG
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SOMNA SKRATTA(5b)@rd ENTITET(JJbt)+STILLASTÅENDE@p SEDAN(L) TID-FRAMÅT LEJON PEK
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
SEDAN(L) TA TID(L) SEDAN(L) FÖRELÄSA(ml) SEDAN(L) EFTER
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID(L) SEDAN(L) FÖRELÄSA(ml) SEDAN(L) EFTER ARBETE(G) JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA LÅTA-VARA MEN SEDAN(L) PRO1 FLYTTA-UT KOMMA-HIT(Lb)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄSA FÖRELÄSA(ml) LÄSA-UT SEDAN(L) TA TID(L) SEDAN(L)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TID(Lb) INGÅ SEDAN(L) DRA-AV VARA planera@&
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA PU@g JA@ub SEDAN(L) JA@ub JA@ub PRECIS
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g JA@ub PU@g SEDAN(L) SJÄLVKLAR BRA UTRUSTNING
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN ÅR ÖSK@b@en SEDAN(L) STARTA EGEN ihop@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-EN två-lista@& LÅTA-VARA SEDAN(L) en-lista@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TENNIS-SPELA@z LÅTA-VARA SÅ-ATT-SÄGA SEDAN(L) PEK nästa@& TVÅ
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
sedan@& SÅ-ATT-SÄGA SEDAN(L) SEDAN(L) SEDAN(L) TILL SIST
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1-TVÅ TENNIS ROLIG SEDAN(L) PEK>långf SQUASH RÄTT
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRST(L) PRO1 FOTBOLL(G) SEDAN(L) FLYTTA-UT ÖREBRO@en SAMMA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN PERIOD PF@g SEDAN(L) PEK>ringf TYCKA ROLIG.GRAD
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ SENT(Jbt) KVÄLL SEDAN(L) PRO1 PRECIS PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA SEDAN(L) SEDAN(L) SEDAN(L) TILL SIST PU@g
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN sedan@& SÅ-ATT-SÄGA SEDAN(L) SEDAN(L) SEDAN(L) TILL
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ETCETERA(5) LEDA-TILL@z GLOSA:(?) SEDAN(L) PRO1 FÖRSÖKA glosa@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRAMA KÄNNA KRAMA@rd SEDAN(L) ANNAN(ea) KÄNNA-INTE MER
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA PI tp@& SEDAN(L) FINNAS-INTE-KVAR(da) NU@b STARTA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
I-ALLA-FALL FÖRST(LL) BOJ-PEK(L) SEDAN(L) glosa@& POSS1 SYSTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LITE@z UPPFATTA BOKSTAVERA-KNAGGLIG SEDAN(L) PU@g AVLÄSA-MUN MAMMA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MED RÖST TECKNA SEDAN(L) FÅ1 BARN TID-FRAM-HORISONTAL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÅ@z LÄRA-SIG glosa@& SEDAN(L) SKOLA PU@g JA@ub
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UTANFÖR UTANFÖR TIDEN-GÅR(L) SEDAN(L) POSS1 BARN STOR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄNA(B) GLOSA:(?) SPECIELL SEDAN(L) SLUTA OLIKA BADMINTON
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS RÄTTIGHET^HETER@b TID-FRAMÅT SEDAN(L) VÄXA-UPP PRO1 TYNA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I@b BÅDA DHB@b_ÖSTRA@en SEDAN(L) PEK>långf PEK FÖRÄLDRAR(L)^KLUBB
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS DHB@b@en OCKSÅ SEDAN(L) PEK>ringf PEK(V)>pekf-långf SITTA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVENSK TECKENSPRÅK TECKNA-FLYT SEDAN(L) PEK glosa@& GESTIKULERA
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK LÅTA-VARA GREPP(55bt)+HANTERA@p SEDAN(L) TRÄFFAS MAMMA KRIG
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYPISK POSS-EGEN KONSULENT(5b) SEDAN(L) PERF FLYTTA.MULTI SIST
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIVISION+FYRA VÄNERSBORG_BIOS@b@en tp@& SEDAN(L) MÅSTE HA SPELARÖVERGÅNG
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TROLLHÄTTAN@en MOTSPELA SURD@en SEDAN(L) MATCHSPELA PLÖTSLIG STRAFF
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÄSTARE ÄNDÅ TID-FRAMÅT SEDAN(L) pro1@& PEK LYCKLIG
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS|INTE KONTAKT PU@g SEDAN(L) GÅ-IN(L) tp@& PU@z@g
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRU GRAVID gravid@hd SEDAN(L) ÅKA KOMMA-DIT(Lb) TILL
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅSTE PU@g LÅTA-VARA SEDAN(L) PEK POSS1 FRU
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄNTA TID-FRAMÅT-FRÅN EFTER SEDAN(L) KONTROLLERA KONTROLLERA PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STOPPA-I>bröst STOPPA-I>bröst zzz@z SEDAN(L) PEK>person PRO1 LYCKAS(ml)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GREPP(Jv)+HANTERA@p titta-på1(4)@hd BEGE-SIG-HEM SEDAN(L) BEGE-SIG-HEM grepp(a)@hd JA@b
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 SVÄR^FAR BORTA SEDAN(L) SVÄR^MOR@z PEK@z PRO1
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 STJÄLA(B) FÄRDIG SEDAN(L) PEK@z TILL SOMMAR^LOV(5)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA-UPP PEK>person JA@b SEDAN(L) PU@g NÄSTA DAG@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA PEK-PLATS-DÄR pek-plats-där@hd SEDAN(L) SLUTA TVÅ ÅR
Familj sslc01_101.eaf SSLC
FEEDBACK