Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
BÅDA PEK>person PRECIS SANN SYNS MER BYTA-INRIKTNING
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRO|INTE TRO|INTE PRO1 SANN GREPP(AA)+HANTERA@p SE PEK>hand
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA@b PI INTE SANN LURA OBJPRO1 PEK
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GLOSA:KOMMA-FÖRE JA@ub SMÅ(L) SANN SMÅ(L) JA@ub PEK
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMPIS JA@ub STÄMMA(J) SANN IRLAND(Z)@en LÅTA-VARA tp@&
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRATA(5) MED ALLA SANN HINNA|INTE PRO1 FÖRSÖKA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
ROLIG VETA ALLVAR SANN ORD ROLIG KAN
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALCATRAZ@b@z@en z@hd JA@ub SANN HISTORIA(It) PU@g BARA(B)
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN PERF FINNAS SANN VARA SANN PERF
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS SANN VARA SANN PERF FINNAS PEK@z
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN zzz@z JA@b SANN ORSAK tp@& PERF-NEG
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN JA@b PU@g SANN MEN PU@g
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HOPPA-NER TITTA-PÅ JA@b SANN SAMTALA GLOSA:(?) BRO
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ONÖDAN ENTITET(L)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p FINNAS|INTE SANN ROLIG.GRAD BERÄTTA OCKSÅ
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK