Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 TRO SÅ-ATT-SÄGA SAMHÄLLE ÄNDRA LITE(7b) ATTITYD
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
TID-FRAMÅT MER HÖRANDE SAMHÄLLE KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA SEDAN(L) PU@g
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA SAK I@b SAMHÄLLE PRO1.FL GLOSA:KOLLEKTIV GLOSA:(ENSAM)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVAR OMRÅDE@kl SAMMA SAMHÄLLE glosa@& EKEDAL@b@en SAMMA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOPPLA-IHOP VARA PÅVERKA SAMHÄLLE UTVECKLA PU@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRÄNDRA VARA SÅ SAMHÄLLE UTVECKLA PU-VETA-INTE@g PÅVERKA-RECIPROK.MULTI
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRBEREDA JÄTTESTOR(S) FÖRBEREDA SAMHÄLLE PÅVERKA JA@ub OCKSÅ
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OSKYLDIG.ITER HELA-TIDEN(J) ORSAK SAMHÄLLE ACCEPTERA(L) INTE MÖRDA
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PU@g MOBBA SAMHÄLLE PEK-RUNT>hand INTE SNÄLL
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK SÄGA-TILL@rd MOT@z SAMHÄLLE PEK BRA PEK
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK samhälle@& PEK SAMHÄLLE BESTÄMMA ÖVER VILKEN
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅLIG PERF BLI(L) SAMHÄLLE PERF BARA(B) ÄNDRA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LEVA I@b HÖRANDE SAMHÄLLE PRO1.FL SKA ANPASSA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖR DÖV(L) I@b SAMHÄLLE VAD KAN TYP@b
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKA KLARA I@b SAMHÄLLE SJÄLV KONTAKTA POSS.FL
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& UPPLEVA HUR SAMHÄLLE SE|UT@b I@b^DAG SJÄLV^STÅ
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL SYFTE I@b SAMHÄLLE TRÄFFAS ANNAN(ea).FL FOLK
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) KLARA I@b SAMHÄLLE PEK>person TA-UPP OCKSÅ
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA PRECIS PU-TEX@g SAMHÄLLE MOBILTELEFON zzz@z TEX@b
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK