Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
OM@b PERF-NEG BETYDA SÄKER FORTSÄTTA PEK>person SJÄLVKLAR
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA VARA-MED DELTA SÄKER FÅ1 SITTA BÄNK
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 VETA SÄKER OM@b PRO1 MED@b
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PROBLEM PRO1 GPS@b SÄKER GREPP(S)+HANTERA@p ENTITET(SS)+BEFINNA@p PRO1
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GE-FAN GPS@b TRO SÄKER BÄTTRE(J) tp@& FYRKANT(L)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUR@b PRO1 TRO SÄKER PRO1 säker@& glosa@&
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYVÄRR INTE SVÅR SÄKER OM@b MISSA ALLTID
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HJÄLP PEK LEDSAGA SÄKER SKULL JA@ub HA
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b å@hd PEK>person/PEK SÄKER PEK>person SAMMA SITUATION
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄFFAS TRO PRO1 SÄKER SEDAN(L) EFTER VARA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNAS(5) PEK KANSKE@z SÄKER LURA SOM DÖV(L)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÖRJA ANVÄNDA TECKENSPRÅK SÄKER JA@ub PRO1 MED
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub JA@ub BETYDA SÄKER SAMMA POSS>person FÖRÄLDRAR(L)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AV ÅR+EN RÅ@b SÄKER REGNA regna@hd GANSKA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PEK KLARA SÄKER MISSTAG PEK FEL
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g GOTLAND@en ÖLAND@en SÄKER Ö TYSK KOMMA-DIT(5b)
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g HEM TRO SÄKER PRO1 MINNAS|INTE PU@g
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOBBA FÖRUT BYGGA(J) SÄKER PEK>person HÖRANDE VÄGG.MULTI
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄKER ENTITET(55)+RÖRELSE@p>mage ENTITET(55)+RÖRELSE@p>mage SÄKER PRO1 HA|INTE MINNE
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 mtyp:ja SÄKER ENTITET(55)+RÖRELSE@p>mage ENTITET(55)+RÖRELSE@p>mage SÄKER
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUFF PLUS OM@b SÄKER SJÄLVKLAR PEK pek@hd
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person VETA-PERF PEK>person SÄKER PEK>person VETA-PERF PEK>pekf
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROLIG mtyp:om PRO1 SÄKER m@hd PERSREF1@pr SLUTA
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUTA ISHOCKEY PRO1 SÄKER PRO1 VAD PRO1
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA PEK SVIN(ea)^KOPPOR@b SÄKER SVIN(ea)^KOPPOR@b BEORDRA-GÅ-DIT MÅSTE
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AVLÄSA-MUN AVLÄSA KLAR SÄKER MER ÖPPEN MER
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KANSKE PU@g FINNAS SÄKER ANNAN(ea).FL MEN tp@&
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄKER GENOM LANDSTING PU@g
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
obj-pron@& NÅGON JA@ub SÄKER NÅGON PEK.FL BESTÄMMA-SIG
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN TRÄFFAS DÅ@b SÄKER zzz@& PRATA(5) MER
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KANSKE zzz@& TRO SÄKER MÅNGA tp@& KOMMA-DIT(Lb)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRO PEK VETA|INTE@z SÄKER TYP@b PU-VAD-SÄGA@g LÅTA-SÄGA
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK UTE MYCKET SÄKER TRÖTT JA@ub PRO1
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄKER GLAD FÅGEL(J) SÄKER NU@b PRO1 MÅSTE
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPIKA FORM(JJ)+BESKRIVNING@p@z BLI(J)@z SÄKER GLAD FÅGEL(J) SÄKER
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
FEEDBACK