Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SEDAN(L) HUVUD(L) GNAGA>huvud RYGG GNAGA SEDAN(L) GNAGA
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SNÖ(5)@z TITTA-PÅ GLOSA:(?) RYGG MOT HUS OCH
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:TITTA-PÅ-DITÅT SYNS BARA(B) RYGG TITTA-PÅ TANDBORSTE-BORSTA TITTA-PÅ
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖNSTER(L) SOVA(7v)^RUM TITTA-PÅ RYGG TITTA-PÅ KLÄ-AV LÄGGA-SIG
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
FEEDBACK