Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
zzz@& på@& PÅ@z RENOVERA HUS zzz@& TRÄ
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARA(J) PERF PRO1 RENOVERA HEMMA ÅR-DÅTID+TVÅ NY
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TRO FUT-NEG RENOVERA PRO1@z PERF HÖRA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
FEEDBACK