Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK>person MENA LEDARE REKTOR TYP@b OMRÅDE@kl JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSON.MULTI LEDNING^GRUPP TEX@b REKTOR PEK>pekf PEK>långf BITRÄDANDE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf PEK>långf BITRÄDANDE REKTOR PEK>långf PEK>ringf MOT
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON HÖG tp@& REKTOR KRAMA REKTOR PEK>person
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& REKTOR KRAMA REKTOR PEK>person NEJ-NEHEJ(J) PERSREF1@b@pr
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PU) GLOSA:(?) SKOLA REKTOR SE FORM(JJvs)+BESKRIVNING@p>bröst OTROLIG(5)
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 tp@& JA@ub@z REKTOR LEKSAND@en FÖRUT PEK
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KORTVARIG(J) VARFÖR MEDDELA REKTOR TVÅ BARN PRO1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA-HIT(L) tp@& SKOLA REKTOR PLUS tp@& CHEF
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSTÅ-INTE(Lb) ALLVAR SITTA(Vb)-RECIPROK REKTOR PRO1 LÅTA SOM(S)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN zzz@z GAMMAL(5) REKTOR JA@b LÅTA-VARA LÖSA
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄTT PERFEKT GAMMAL(5) REKTOR PERFEKT LÄTT tp@&
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRÄLDRAR(J) OFTA SAMTALA REKTOR PEK PU@g FÖRSÖKA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
FEEDBACK