Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MISSA SKÖLDPADDA MÅL REDAN ENTITET(JJ)+FÖRFLYTTA@p ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p SE
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ANNAN(ea).FL PERSON.FL@kl BEGE-SIG-IVÄG@rd REDAN PEK KOMMA-DIT(Lb) FÖRSENT
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
LITE(7b) FÅ-NOG LITE(7b) REDAN FEMTON UNG MER
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARTA SKOLA KAN REDAN HANDALFABET PEK PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 LITEN-PERSON ANPASSA REDAN KÄNNA tp@& INTE
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRINGA(Lb) GREPP(SS)+HANTERA@p BABY@ka REDAN TILL DÖVFÖRENING PRO1
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& OLIKA TIDIG REDAN SÄGA@z PRO1 TRO
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TECKNA-SPRÅKA KAN REDAN TVÅ ÅR@b PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-DIT(Lb) PRO1 KAN REDAN PRO1 KOMMA-DIT(Lb) ALLA@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& SÅ@z PRO1 REDAN KAN TECKNA-FLYT PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& KAN TECKNA REDAN tp@& VÄXA-UPP PU@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TACK-VARE PRO1 PERF REDAN TIDIG PRO1 HÖRANDE
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMTALA PRO1-TVÅ>person SAMTALA REDAN TIDEN-GÅR(L) PRO1@z SEDAN(L)@z
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GYMNASTIK VARELSE(NN)+RÖRELSE@p@rd PEK>person REDAN PEK>person OTROLIG(5) VÄXA-UPP
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANSLUTA IDROTT^KLUBB JA@ub REDAN TID-BAK-HORISONTAL FINNAS|INTE PEK
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g UNG VÄXA-UPP REDAN SKOLA FOTBOLL(ml) innebandy@&
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KAN TECKENSPRÅK tp@& REDAN FRÅN VÄXA-UPP POSS1
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF PERF PEK-PLATS-DÄR REDAN PU@g TYCKA TID(L)
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TVÅ_TRE ÅR@b REDAN PU@g TECKNA-FLYT MYCKET
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄNKA PRO1 REDAN SÄGA NÄSTAN SMÅ(L)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA PRO1 SÅ-ATT-SÄGA REDAN TIDIG VARA|PEK INTE
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÅGON MOTSPELA@z BOWLING REDAN TILL@z DÅ@b PRO1
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-LIST-TRE PI PEK REDAN LITEN-PERSON FLYTTA-UT FYRA_FEM_FYRA_FEM@num
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN KLASS PEK>person REDAN gest TONÅRING PEK>person
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOM PEK VETA-PERF REDAN PEK FINNAS DÖV(L)
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR JA@ub PEK>person/PEK REDAN PEK>person/PEK FARMOR@b FARFAR@b
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MER MEDLEM PF@g REDAN MEDLEM FÄRDIG PF@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TABBA-SIG(J) PI RÄTT REDAN TACK-VARE OBJPRO@z PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORSAK PRO1 SÅ-ATT-SÄGA REDAN LÄRA-SIG VARA ELEV^HEM
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:haft KONTAKTA SPRIDA REDAN PRO1 PINSAM(G) GLOSA:(NEHEJ)
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA STIGA-AV PEK REDAN MAN(Jf) GREPP(SS)+HANTERA@p GLOSA:(?)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK pek@hd PEK REDAN SMITA PEK TILL
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@& PAPPA SITTA(Vb)-RECIPROK REDAN PEK KAFFE(H) FÖRVÅNAD@ka
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
FEEDBACK