Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
zzz@z recept@& tp@& RECEPT zzz@z VARA MYCKET
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 JA@ub GLOSA:(?) RECEPT PLACERA(A) tp@& PEK
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
FEEDBACK