Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SKULLE SVÄNGA-AV PRO1 RAK-FRAM ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p zzz@& zzz@z
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GPS@b GE-FAN ÅKA RAK-FRAM GLOSA:MOT-RIKTNING SUNDSVALL@en KÖRA-SKJUTS@rd
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VRIDA FÖRSIKTIG BARA(B) RAK-FRAM SPRINGA(Vb) OK@b VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& POLIS TYCKA RAK-FRAM SVÄNGA-AV MAN(Jf) NEJ-NEHEJ(J)
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
FEEDBACK