Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK>öra DÖV(L) FÅ RABATT vakt@& VAKT SA
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI UNGDOM(Jvs)^KLUBB FÅ RABATT tp@& FÖRUT PERF
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf TILL ÖREBRO@en RABATT OTROLIG(S) NU@b PEK-PLATS-HÄR
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL GE(J) OBJPRO1(7b).FL RABATT PRO1 JA@ub MEN
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
FEEDBACK