Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
NÅGON HEMLIG PEK RÄTT PEK BJÖRN PEK
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SEDAN(L) PEK>långf SQUASH RÄTT SQUASH PU@g MEN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINDRE(Jvs) JA@ub JA@ub RÄTT PEK>person/PEK JA@ub PU@g
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-PÅ BARA(B) JA@ub RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person JA@ub RÄTT
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÄTT PEK>person JA@ub RÄTT PEK>person zzz@& INTE
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person ORDNING+EN JA@ub RÄTT PERF SE PEK
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA PRO1 MINNAS(5) RÄTT PEK>person JÄVLAR BRA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMRÅDE@kl PLATS OMRÅDE RÄTT zzz@& LIGGA(J) zzz@z
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BÄTTRE(J>B) FÖRFLYTTA-DIT(L) BENSIN^STATION RÄTT PEK@z PEK-BANSTRÄCKA TANKA@b@en
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÖRA-SKJUTS köra-skjuts@hd PEK-BANSTRÄCKA RÄTT GLOSA:MOT-RIKTNING E@b^FYRA@en KÖRA-SKJUTS
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HISTORIA(5) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p JA@b RÄTT PEK>person/PEK BANSTRÄCKA(J) GPS@b
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILLBAKA-DIT bansträcka@& lyckas@& RÄTT LYCKAS(ml) PEK-BANSTRÄCKA PEK
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MUSEUM PEK FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p RÄTT FÖRBI PEK-BANSTRÄCKA HISTORIA(It)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-BANSTRÄCKA HISTORIA(It) PEK-BANSTRÄCKA RÄTT KOMMA-DIT(Lb) PRECIS rätt@&
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>hand PEK PEK>hand RÄTT ALLA PU@g PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VINNA(ml) SEX RÄTT PRO1 PF@g PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-RAD PEK>hand SEX RÄTT rätt@hd ALLA zzz@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA-TANGENTBORD FÄRDIG PEK-BANSTRÄCKA RÄTT zzz@z GRATULERA PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AFFÄR HETA REISA@b@en RÄTT MÅSTE@z SAMMA1 SAMMA@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
CLINT@b@en rätt@& farlig@& RÄTT ATT@b@z DÖDA noll@&
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FYRA SEMLA.PL JA@ub RÄTT SAMMA PRO1 MINNAS(5)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1@uppr GLOSA:FÖRSTA-TJING JA@b RÄTT betyda@& MENA FÄRDIG
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub STÄMMA(J) JA@ub RÄTT VARA@z MENA MYCKET
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÄTT MINNAS(5) PEK>person FOLK^PARK@b
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@ub JA@b RÄTT PENSIONÄR SKA mtyp:man
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tro@& TUR@b LOTTERI RÄTT ÄN@b ARBETA(J)^LÖS(8) BARA(B)
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BO I@b BO RÄTT FÖRENING INSATS SUMMA
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KANSKE SAMMA PU@g RÄTT TUFF I@b BÖRJA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(SS)+BEFINNA@p MED ENGLAND@en RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENGLAND@en RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub ENTITET(SS)+BEFINNA@p JA@ub RÄTT PEK>person SÅ-ATT-SÄGA STOR
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person RÄTT PEK>person RÄTT PEK>person JA@ub JA@ub
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ARBETA(G) PEK HA RÄTT KÄNNA-OLUST HA-INGEN-LUST BITA-IHOP
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUR@b@z PAPPA HA RÄTT PRO1 arbeta@& HAMNA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INNE(J)^BANDY(Q) hockey-bockey@& INNE(J)^BANDY(Q) RÄTT VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p PRO1 INNEBANDY-SPELA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b CHAUFFÖR(G) HA RÄTT GLOSA:(?)@z@ka HÅLLA-FÖR-MUN@ka HÅLLA-FÖR-ÖRON@ka
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b PEK HA RÄTT PU@g PRO1 LÅTA-VARA@z
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÖKA POSS1 KOMPIS RÄTT ROLIG GLOSA:(DYKA-UPP) PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-DIT(Lb) JA@b FÖRST(LL) RÄTT HÄRNÖSAND@en PERF MANILLA^SKOLA@en
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 JA@b BRA RÄTT FINNAS MÅNGA PRO1
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA EFTER JA@ub RÄTT PEK>person JA@ub
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOLK HÖRANDE JA@b RÄTT PEK>person PEK TOLK
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOTIONERA HA PEK>person|PRO1 RÄTT TYCKA PRO1 SEDAN(L)
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HJÄLPA PRO1 VETA RÄTT PRO1 BO PEK-PLATS-HÄR
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person PRO1 TÄNKA RÄTT DÅ@b PEK>person AKTIV
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OM@b PRO1 UPPFATTA RÄTT PU@g TYCKA PLUS@uppr
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FIN OCKSÅ JA@b RÄTT RÄTT PU@g RÄTT
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ JA@b RÄTT RÄTT PU@g RÄTT PEK>
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
FEEDBACK