Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VAD@uppr skälla@& PEK PROVA(Vb) SKÄLLA(O) PRO1 KAN
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@uppr PRO1 PEK@z PROVA(Vb) PEK@z BIL GLOSA:(KOMMA-HIT)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STYRKETRÄNA TITTA-PÅ FUNDERA PROVA(Vb) SATSA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g HUR
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOBILTELEFON HELG andra@& PROVA(Vb) ANNAN(ea).FL SIDA KNAPPA-MOBILTELEFON(B)
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KOMMA-DIT(Lb) PEK PROVA(Vb) HUR FUNGERA zzz@z
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BOXA ROLIG PROVA(Vb) INNE(N) BOXA FORM(77a)+BESKRIVNING@p
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INNE(N) BOXA FORM(77a)+BESKRIVNING@p PROVA(Vb) BOXA DIGGA LÅTA-VARA
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g BARA(B) PRO1 PROVA(Vb) FÖRFLYTTA-DIT(L) förflytta-dit(l)@hd PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person/PEK UMGÅS GLOSA:(PEK) PROVA(Vb) OLIKA-DIV PU-TEX@g BOWLING
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:TRÅNG-SKO GLOSA:(?) prova-sko@& PROVA(Vb) GLOSA:PROVA-SKO GLOSA:(TA|KASTA) FÅ@rd
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FÖR^FÖRTROENDE KAN PROVA(Vb) zzz@& SMAKA PÅ
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KAN HAND(55)+HANTERA@p PERF PROVA(Vb) PERF PEK>person TRE^D@b
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVART GREPP(JJ)+HANTERA@p ANNAN(ea).FL PROVA(Vb) SÄGA BRA-MYCKET PEK>person
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄLLSBO^SKOLA@en PEK@z PRO1 PROVA(Vb) PEK PRO1 PU@g
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA SNÖ(5)^GUBBE TITTA-PÅ PROVA(Vb) FÖRÄLDRAR(J) POSS KLÄDER
Snögubben sslc02_009.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POJKE BOXA PEK@z PROVA(Vb) BOXA ENTITET(L)+RÖRELSE@p>huvud RAMLA
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& OLIKA MED PROVA(Vb) bräda@& BRÄDA VARELSE(N)+ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) OLIKA PEK PROVA(Vb) LEKA OLIKA tp@&
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA-VARA SEDAN(L) PU-VAD-GÖRA@g PROVA(Vb) SVETSA SVETSA GREPP(7)+HANTERA@p@rd
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HAMMARE PLUS YXA@z PROVA(Vb) ALLTIHOP GREPP(GG)+HANTERA@p OMÖJLIG
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK