Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
GLOSA:(ORSAK) PEK SAMLA PRIS(8) PEK SYFTE VINNA(ml)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VINNA(ml) PRO1 POSS1 PRIS(8) SA JA@ub PU@g
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅNGA GÅNG.PL tp@& PRIS(8) FÅ1 OCH UTFLYKT
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYP@b PEK>person/PEK INUTI PRIS(8) FÅ GREPP(JbtJ)+HANTERA@p@rd' PEK-RUNT
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRATIS PRO1 HALV(J) PRIS(8) PRO1 GRATIS glosa@&
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS PY HALV(J) PRIS(8) GÅ-IN(N) pub@& KVÄLL
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z GLOSA:(FÖRFLYTTA-DIT(L)) VARA|PEK PRIS(8) POKAL VARA|PEK NEJ-NEHEJ(J)
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
FEEDBACK