Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK POLEN@en SPRÅK PRATA-FLYTANDE ORAL SKOLA VÄXA-UPP
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN|INTE PRO1 LITE(7b) PRATA-FLYTANDE LITE.MYCKET HA tp@&
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITE.MYCKET HA tp@& PRATA-FLYTANDE PRATA(5) LITE(7b) INTE@z
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 HA LITE(7b) PRATA-FLYTANDE KAN PRATA(5) zzz@z
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRATA(5) OM@b PRO1 PRATA-FLYTANDE PRO1 PU-AHA@g@z JA@b@z
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK@z GANSKA BRA PRATA-FLYTANDE KOMMA-DIT(Lb) PRO1 KAN
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z MER KAN PRATA-FLYTANDE LITE(7b) TALA@rd KAN
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf DÅ@b ÖKA(Jvs)@z PRATA-FLYTANDE ORAL-ANVÄNDA LÄRARE STRÄNG
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLASS 4typ:tala DUKTIG PRATA-FLYTANDE UPPFATTA PU-NEG@g SEDAN(L)
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g SVENSKA PU@g PRATA-FLYTANDE TRO PRO1 PU@g
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅLIG(B) PRO1 SKRIVA PRATA-FLYTANDE PEK>hand FÖRSTÅ|INTE@rd PRO1
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA BARA(B) bara@& PRATA-FLYTANDE BARA(B) JA@ub JA@ub
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE POSS VÄRLD PRATA-FLYTANDE PRECIS TECKNA-FLYT FLYTANDE
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK