Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
JA@b STÄMMA(J) ODLA POTATIS JA@b
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RIS@b OLIKA SALLAD POTATIS SAMMA SKA SNART
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
FEEDBACK