Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
zzz@z TIDEN-GÅR(L) GLOSA:(?) POLITIK SAMTALA BÖRJA SIST
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIST ÅR TA-REDA-PÅ POLITIK FRÅGA PLUS@z GLOSA:(PEK)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI PINSAM(G) KOPPLA-AV POLITIK MÅSTE PU@g JA@ub
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI HUR PEK POLITIK INUTI DÖV(L) VÄRLD
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& ANNARS@b PRO1 POLITIK PU@g PU@g SDUR@b@en
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STAD PEK VARA POLITIK PEK.FL PEK PERF-NEG
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 MAMMA FÖRBANNAD POLITIK POSS FEL INTE
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AKTIVERA PERF NÅGON POLITIK PERF PEK>person PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AKTIVERA KÄMPA(G)@rd KONTAKTA.MULTI POLITIK PERSON.FL@kl tp@& BAKOM
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
FEEDBACK