Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
JAGA GASA(G) KOMMA-EFTERKÄLKE POLIS HINNA VEM(N) PERSON.MULTI
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRIMMA tp@& polis@& POLIS HÖRA zzz@z JAGA
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) GLOSA:(SÄGA) hindra@& POLIS KOMMA-DIT(LLb) HINDRA(7b) FÅ-TAG-PÅ
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FIN VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p FÄRDIG POLIS DÖRR ÖPPNA BEORDRA-GÅ-DIT
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG-NÅGONSIN PEK@z MEN@z POLIS PRO1 TRÄFFAS POLIS
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POLIS PRO1 TRÄFFAS POLIS PERSON@kl NU@b PENSION
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSTÅ-INTE(Lb) HÖRN LÅTA-VARA POLIS GLOSA:(PEK) KOMMA-HIT(Lb)@z GLOSA:BLINKA-BLÅLJUS
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
CSI@b@en OCH POLIS POLIS PÅ KANAL-FEM PEK
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z CSI@b@en OCH POLIS POLIS PÅ KANAL-FEM
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TYCKA-OM VARA POLIS CRIMINAL@b^POLIS zzz@& zzz@z
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1-TVÅ HÄNDER-PÅ-MAGEN@ka SKÖN POLIS PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET1(Jvs) NU@b TA-BORT@g@z
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DUM(Jf) PRO1 GÅ(NN) POLIS GÅ(NN) PEK@z SÄGA@z
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FUNDERA@ka PRO1 DISKUTERA POLIS PRO1 BOJ-AVGRÄNS@z PRO1
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ETCETERA(da) ADVOKAT FÖRFLYTTA-DIT(L) POLIS FÖRFLYTTA-DIT(L) PARALYSERAD@ka TABBA-SIG(J)
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF TELEFONERA MEDDELA POLIS PERF MEDDELANDE POLIS
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POLIS PERF MEDDELANDE POLIS mtyp:haft SÖKA OBJPRO1
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRBIPASSERA(J)-RECIPROK STÅ HÖRN POLIS VARELSE(N)+BEFINNA@p varelse(n)@hd FORM(JJ)+BESKRIVNING@p>huvud
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(N)+BEFINNA@p varelse(n)@hd FORM(JJ)+BESKRIVNING@p>huvud POLIS GAMMAL(5) PEK(B)-BAKÅT SMYGKIKA@ka
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GATA NAMN KRUMELUR POLIS STÅSTÄLLNING@ka MAN(Jf)@z PERSON@kl
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& SAMTALA@rd tp@& POLIS TYCKA RAK-FRAM SVÄNGA-AV
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
grepp(s)@hd VAR GLOSA:(RIKTNING).MULTI POLIS PERSON@kl@z FÖRFLYTTA-HIT(L) BOJ-LIST-TVÅ
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HJÄLPA hjälpa@hd VARELSE(L)+FÖRFLYTTA+VARELSE(L)@p POLIS VARELSE(L)+BEFINNA@p VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p VARELSE(L)+BEFINNA@p
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>entitet BERÄTTA OM@b POLIS zzz@z UTE trafik@&
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
trafik@& BIL ENTITET(55)+RÖRELSE@p@rd POLIS TRÄFFAS EN MAN(Jf)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INRIKTNING(ml).MULTI VAR MAN(Jf) POLIS PEK-PLATS-DÄR PLÖTSLIG PEK
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
entitet(jv)@hd ENTITET(Jv)+FÖRFLYTTA@p entitet(jv)@hd POLIS GLOSA:(?) GLOSA:(?) HAND(S)+HANTERA@p@z
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ETCETERA(5)@z SEDAN(L) KOMMA POLIS PEK FÖRFLYTTA-HIT(L) GLOSA:(STAVA)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPPA@ka FÖRBANNAD OSAMS POLIS PEK MÅSTE GLOSA:(STAVA)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
smita@hd SMITA PEK POLIS OMIGEN VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p TÄNKA
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA PEK@z MAN(Jf) POLIS PU@g DEPPA FINNAS-INTE-KVAR(da)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
sedan@& SEDAN(L) PEK POLIS PEK cykla@& MED
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g VAR MALTHOUSEPASSAGE@b@en POLIS MAN(Jf) NEJ-NEHEJ(J) PEK
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRN FORM(7v)+BESKRIVNING@p FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p POLIS BAKOM POLIS FORM(JJ)+BESKRIVNING@p>huvud
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p POLIS BAKOM POLIS FORM(JJ)+BESKRIVNING@p>huvud SAMMA ENGLAND@en
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
grepp(q)@hd GREPP(Q)+HANTERA@p grepp(q)@hd POLIS HÅLLA-FÖR-ÖGON@ka TITTA@ka HÅLLA-FÖR-ÖGON@ka
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(Q)+HANTERA@p ENTITET(LL)+RÖRELSE@p SEDAN(L) POLIS GLOSA:(?)@ka EN-TILL POLIS
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POLIS GLOSA:(?)@ka EN-TILL POLIS VAR.GRAD TITTA-PÅ-OMKRING MAN(Jf)
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEHÖVA(B) HJÄLPA PEK>hand POLIS RÄTTA-TILL-KLÄDSEL@ka VILL FRÖKEN
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-DIT(Lb)@z PEK man@& POLIS KVINNA VARELSE(V)+FÖRFLYTTA@p MAN(Jf)
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄFFAS PU@g PU@g POLIS STRUNTA HJÄLPA GUBBE
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TITTA@ka PEK POLIS RÄTTA-TILL-KLÄDSEL@ka FÖRFLYTTA-DIT(L) VAD
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ SEDAN(L) MAN(Jf) POLIS GLOSA:(?)@ka TITTA-PÅ PÅ@z
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& KOMMA EN POLIS FÖRFLYTTA-HIT(L) GÅ(G) PU-VAD@g
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PU@g BEKLAGA POLIS FÖRSÖKA POSS BÄST(J>B)
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POLIS FÅ-TAG-PÅ@z PU-NEG@g POLIS GLOSA:(LÅTA-VARA) GREPP(S)+HANTERA@p>arm GREPP(JJbt)+HANTERA@p
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVARTER@b BANSTRÄCKA zzz@z POLIS FÅ-TAG-PÅ@z PU-NEG@g POLIS
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA-PERFEKT FÅ SE POLIS JÄTTESTOR(S) FOT@b@z ENTITET(JJ)+BEFINNA@p
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNDER TID(L) SLAGSMÅL.KONT@rd POLIS LYCKAS(ml) FÅ-TAG-PÅ MAN(Jf)
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(ZZ)+HANTERA@p SEDAN(L) PLÖTSLIG POLIS GREPP(SS)+HANTERA@p PLANKA ÖL@b
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) GREPP(SS)+HANTERA@p OSÄKER(5b) POLIS FÖRFLYTTA-HIT(L) STOPPTECKEN@ka STOPPA
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK