Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
wtyp: PRO1 FÖRSTÅ|INTE POÄNG OFTA wtyp: PEK>person/PEK
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA GLOSA:(BLANDA) HA POÄNG INUTI.MULTI SKRATTA(5) PU@g
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-HÄR LÄSA-PLUGGA FYRTIO POÄNG BARA(B) KORTVARIG(J) TID(L)
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD PRO1 FÖRSTÅ|INTE POÄNG SOM PRO1 JA@ub
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
vad@& poäng@& VAD POÄNG PRO1 JA@b LÅTA-VARA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄNKA@rd tp@& FINNAS|INTE POÄNG FINNAS|INTE SITTSTÄLLNING@ka PU@g
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL INNEHÅLL HA POÄNG HA BÖRJA GLOSA:(TYNA)
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PEK>person/PEK FINNAS POÄNG INUTI PEK>person/PEK JA@ub
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK