Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KRAMA@rd JA@ub PEK>person/PEK PINSAM(G) LITE(7b) VETA-INTE PRO1
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) MENA KÄNNA-INTE PINSAM(G) VARA|PEK JA@ub PRECIS
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅDAN SAK.PL PRO1 PINSAM(G) VARA|PEK POSS1 ORDNING+EN
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: FÖRLÅT FÖRÄLDRAR(L) PINSAM(G) VARA POSS1 HEM^VÄG^LEDA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person GLOSA:(?) SJÄLVKLAR PINSAM(G) RÅ@b PEK>person SA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG PRO1 KONTROLLERA PINSAM(G) PRO1 PEK-PLATS-DÄR JULI@b
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA-VARA SLÅ>haka INTE PINSAM(G) PRO1 SLÅ(G) SLÅ>haka
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRKLARA SÅ PRO1 PINSAM(G) KÄNNA LITE(7b) SKÄMMAS
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRA INTE TID-FRAM-VERTIKAL PINSAM(G) UPPTÄCKA PI DÖV(L)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÄNKA I@b^DAG PI PINSAM(G) KOPPLA-AV POLITIK MÅSTE
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub STÄMMA(J) MÅSTE PINSAM(G) JA@ub SLÅ-IHJÄL-INSEKT>nacke PEK>person
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS SÄTT PRO1 PINSAM(G) FRAISER@b@en r@hd FRAISER@b@en
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PRO1 BRUKA|INTE PINSAM(G) PRO1@uppr SÅ-ATT-SÄGA JA@ub
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄTT GLOSA:(PS) VÄNTA@g PINSAM(G) PRO1 GREPP(55b)+HANTERA@p MINSKA(J)-HELT
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
SOVA(7v) ÅTTA PERSON.FL PINSAM(G) KROPP brygga@hd brygga@hd
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH HALV(J) GLOSA:(?) PINSAM(G) MÅSTE GREPP(JJbt)+HANTERA@p GLOSA:(SPRIDA)
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KONTROLLERA TA-REDA-PÅ RÄKNA PINSAM(G) PRO1 GÖRA TVÅ
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ETCETERA(da) SEDAN(L) tp@& PINSAM(G) CHOKLAD^BOLL SLUT PRO1
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-TEMA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person BOJ-STÖD PINSAM(G) SVART BOJ-LIST-EN BOJ-LIST-TVÅ
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BE-OM URSÄKTA PRO1 PINSAM(G) LÅTA-VARA BARA(B)@z GLOSA:(?)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN KOMMA-DIT(Lb) komma-dit(lb)@hd PINSAM(G) PEK.FL OCKSÅ EGOIST(7b)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN PRO1 PEK PINSAM(G) SÅ OLIK PRO1
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIMMA TILLBAKA FÖRFLYTTA-DIT(L) PINSAM(G) KOMPIS SKRATTA(5b) PEK
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GREPP(Nvt)+HANTERA@p SPRIDA PINSAM(G) GREPP(Nvt)+HANTERA@p grepp(yvs)@hd ANNAN(ea).FL
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRIDA REDAN PRO1 PINSAM(G) GLOSA:(NEHEJ) MEDDELANDE STOPP
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FALLA INUTI zzz@z PINSAM(G) BLÖT SEDAN(L) PU-VAD-GÖRA@g
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BLI(L) BLÖT VARELSE(NN)+RÖRELSE@p PINSAM(G) LÅTA-VARA SEDAN(L) GÅ(NN)
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BAKOM SÅ-ATT-SÄGA TITTA-FRAM PINSAM(G) VARA GRODA INUTI
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BAKOM KLÄTTRA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p PINSAM(G) REN(5) VARELSE(V)+BEFINNA@p>hjässa ENTITET(Lb)+RÖRELSE@p
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p KONTROLLERA INUTI PINSAM(G) UGGLA(Lb) tp@& FÖRBANNAD
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
FEEDBACK