Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TECKNA HÅLLA-FÖR-MUN@ka PRO1 PINSAM(5) VILL-INTE KÄNNA LITE(7b)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PAPPA PF@g SKÄMMAS PINSAM(5) PRO1 glosa@& SAMTALA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMTALA glosa@& PEK PINSAM(5) PEK CHOCKA PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b PRO1 KÄNNA PINSAM(5)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRATULERA TACK@uppr PRO1 PINSAM(5) PRO1 PEK PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ MÅL GLOSA:(PEK>ansikte) PINSAM(5) PU@g LÅTA-VARA ROLIG
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TANT PEK SOM PINSAM(5) PU@g PU@g mtyp:fick
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person pinsam@& PU@g PINSAM(5) ELLER ROLIG SPELA-INGEN-ROLL
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SKÄMTA@z ROLIG PU@g PINSAM(5) VETA-INTE PRO1 ROLIG
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAMMA FÖRFLYTTA-HIT(L) KÄNNA PINSAM(5) PU@g DÅ@b PROBLEM
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PEK TITTA-PÅ PINSAM(5) MINNAS(5) MOBBA OBJPRO1
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
FEEDBACK