Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
DÖV(L) MEN MÖRK PERFEKT KÄNNA-MED-HÄNDER LYSA-DISPLAY VARA|PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELLER TECKNA BILD^TELEFON PERFEKT TECKNA MEN PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA-PERF PRO1 JA@ub PERFEKT PRO1 ROLIG FOTO-TA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KNAPPA-MOBILTELEFON(B) VÄLJA PERFEKT PEK PEK JUST
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-SÖK PEK-PLATS-DÄR PEK PERFEKT HÖRANDE DÖV(L) PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG KVINNA TECKNA PERFEKT PEK>långf PERFEKT KVINNA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA PERFEKT PEK>långf PERFEKT KVINNA NYHET^TECKEN(J)@en BRUKA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÄRLIG STORT-SETT@z KVINNA PERFEKT STORT-SETT@z EN-TILL FINNAS
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN-TILL FINNAS STORT-SETT@z PERFEKT SLUTA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person nn@&
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PEK TYCKA PERFEKT FRÅGA VAD PEK
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KANSKE GLAD TID(L) PERFEKT EKONOMI-HUSHÅLLA KANSKE PU@g
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIGNAL GLOSA:(?) TECKNA PERFEKT mtyp:som INTE tp@&
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TYCKA TJEJ.PL PERFEKT PEK VARA-MED@z GLOSA:INUTI(A)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK BEKVÄM PLUS PERFEKT PEK BETYDA PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÖSA GRUPP-DELA LÄTT PERFEKT GAMMAL(5) REKTOR PERFEKT
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERFEKT GAMMAL(5) REKTOR PERFEKT LÄTT tp@& SOM
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅKA PRO1 SAMTALA PERFEKT TIDEN-GÅR(L) I@b^DAG BILD^TELEFON
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA INUTI>bröst PEK@z PERFEKT GLOSA:(POSS1) FAVORIT POSS
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID IMITERA-HALVAN@ka PEK PERFEKT NUMMER EN HA
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERFEKT PÅ SOMMAR PERFEKT LJUS UTE PU@g
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅDÄR TECKENSPRÅK PU@g PERFEKT INTE KOMMUNICERA JA@b
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LJUS UTE DÅ@b PERFEKT PÅ SOMMAR PERFEKT
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI POSS GLOSA:(?) PERFEKT GLOSA:(?) MOTORCYKEL VARELSE(Vb)+BEFINNA+VARELSE(Vb)@p
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) MOTORCYKEL VARELSE(Vb)+BEFINNA+VARELSE(Vb)@p PERFEKT MEN ANNAN(ea) VARA
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNDERBAR LIV VARA PERFEKT LIV VARA FINNAS
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RUM rum@hd GREPP(JJbt)+HANTERA@p PERFEKT FORM(7b)+UTSTRÄCKNING@p GREPP(G)+HANTERA@p FUKTA-FINGRAR@ka
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(JJ)+UTSTRÄCKNING@p TJUVTITTA PEK PERFEKT GLOSA:STÅ-VÄNDA NEJ-NEHEJ(J) VÄNTA-LITE@z
Mr Bean sslc02_191.eaf SSLC
FEEDBACK