Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TIMMAR(L) VECKA UNDERVISA PEK-PLATS-HÄR MÅSTE SAMMA MYCKET
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS ORSAK STOR PEK-PLATS-HÄR PU@g PRECIS STÄMMA(J)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORSAK PEK>person JOBBA PEK-PLATS-HÄR UNIVERSITET PI STOR
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 UPPLEVA MÅNGA PEK-PLATS-HÄR UNIVERSITET^LÄRARE INTE NÖJD
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MYCKET UNDERVISA PI PEK-PLATS-HÄR SÅ-ATT-SÄGA SKA JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub JA@ub JA@ub PEK-PLATS-HÄR GANSKA MYCKET UNDERVISA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TYCKA FÖRDEL PEK-PLATS-HÄR VARA UNDERVISA MINDRE(Jvs)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b GLOSA:(TA>huvud|KASTA-BAK) PRO1 PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en LÅTA-VARA REGNA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK GLOSA:(NÄSTA) OCH PEK-PLATS-HÄR DALARNA@en DÖVFÖRENING PEK
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA NU@b PRO1 PEK-PLATS-HÄR WIEN@en PRO1 KOPPLA-AV
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KYRKA(5) PRO1.FL PERF PEK-PLATS-HÄR EN TIMME+EN SEDAN-TID-TILLBAKA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FILMA GLÖMMA-BORT PEK-PLATS-HÄR BUSS(S) HÖG PLUS
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅNGSAM ENTITET(88)+RÖRELSE@p VAD PEK-PLATS-HÄR bro@& FILM FÖRUT
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PERF BO PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en nitton(g)@& SEDAN(L)
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ JA@b PEK>person|PRO1 PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en DÅ@b HA
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RYKA SÄGA@z MOT PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en TYCKA
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POPPA-UPP PEK INTE PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en SNÖ(G)
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄTT PRO1 BO PEK-PLATS-HÄR OMRÅDE@kl PU@g zzz@&
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYCKA PU@g LEVA PEK-PLATS-HÄR PEK-PLATS-DÄR SAMMA SMÅ(L)
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p KOMMA-HIT(Lb) STOCKHOLM@en PEK-PLATS-HÄR LÄRA-SIG PRIVAT KURS
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TECKENSPRÅK MILJÖ@b PEK-PLATS-HÄR PRO1 SKA PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SJÄLVKLAR PRO1 PEK-PLATS-HÄR HA OMRÅDE@kl TECKENSPRÅK^MILJÖ
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PEK>person/PEK STOCKHOLM@en PEK-PLATS-HÄR PERF VARA tp@&
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person NEHEJ(J) VAR PEK-PLATS-HÄR VAR.GRAD KANSKE MOTORCYKEL
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOK-ÖPPNA VAR PRO1 PEK-PLATS-HÄR FÖRVIRRAD GLOSA:(ÖGON-SKELA) DÅ@b
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) PEK-PLATS-HÄR(J) LINGVISTIK PEK-PLATS-HÄR PU@g JA@ub PU@g
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
sverige@& SVERIGE@en PRO1.FL PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en BESEGRA NORGE@en
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.MULTI OCH@z MOTSPELA.MULTI PEK-PLATS-HÄR SVERIGE@en PEK.MULTI glosa@&
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PERF PEK-PLATS-HÄR EN GÅNG FÖRUT
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& PRO1.FL KOMMA-FRAM-TILL PEK-PLATS-HÄR glosa@& KÄNNA IGEN
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PRO1 PERF PEK-PLATS-HÄR LÄSA-PLUGGA FYRTIO POÄNG
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA@z LÄTT mtyp:och PEK-PLATS-HÄR STOR(B) STOR MÅNGA
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE SVÅR HITTA(5b) PEK-PLATS-HÄR TYCKA VARA@z LÄTT
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNIVERSITET LÄTT HITTA(5b) PEK-PLATS-HÄR PI INTE SVÅR
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-PLATS-HÄR PEK>person mtyp:men PEK-PLATS-HÄR PI LÄTT HITTA(5b)
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF mtyp: FÖRUT PEK-PLATS-HÄR PEK>person mtyp:men PEK-PLATS-HÄR
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE MEN INTE PEK-PLATS-HÄR NEHEJ(J) GLOSA:(?) LÄNGST-IPSI
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA FÅ1@z SÅ-ATT-SÄGA PEK-PLATS-HÄR SÅ-ATT-SÄGA LITE(7b) LEKTION
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RABATT OTROLIG(S) NU@b PEK-PLATS-HÄR ÅR OMIGEN JÖNKÖPING@en
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PERF VARA PEK-PLATS-HÄR HELA HELG OCH
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) GÖRA PEK-PLATS-HÄR PEK@z SÄGA JA@ub
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKILLNAD I@b SVERIGE@en PEK-PLATS-HÄR OCH TEX@b EUROPA@en
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-PLATS-HÄR POSS1 ARBETE(G) PEK-PLATS-HÄR TEX@b LAGA-MAT MAT
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL UNDERVISNING PLATS PEK-PLATS-HÄR POSS1 ARBETE(G) PEK-PLATS-HÄR
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VAD@z FOLK@z PEK-PLATS-DÄR@z PEK-PLATS-HÄR I-DEN-RIKTNING@z PRO1 PEK
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(77v)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI@z VARFÖR|INTE SAMMA PEK-PLATS-HÄR FLYTTA-UPPNED@rd
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MÄRKA TEX@b PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en DÅ@b FLESTA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SKÖN PU@g BRA PEK-PLATS-HÄR SKÖN SÄGA-TILL@rd boj-avgräns(da)@hd@nh
Bildserier sslc02_010.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-VAD-GÖRA@g pu-vad-göra@hd STÅ PEK-PLATS-HÄR PRO1 PU-VAD-GÖRA@g JA@b
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRO1 BO PEK-PLATS-HÄR PEK-PLATS-HÄR@z GÅ(Vb) GLOSA:(PD)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
FEEDBACK