Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PF@g PLUS POSS1 PAPPA PI tp@& SEDAN(L)
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA INTE POSS1 PAPPA KRAMA MYCKET STARTA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g JA@ub POSS1 PAPPA DIGGA KRAMA VILL
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA KOMMUNICERA PEK PAPPA NÄR@z VILL FÖRSTÅ(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD PAPPA SA PAPPA SA PRO1 VÄXA-UPP
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID TOLKA VAD PAPPA SA PAPPA SA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄRRE VARA SPECIELL PAPPA PEK NOLL(O) MAMMA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 LÄRA-SIG HUR PAPPA SIDA SLÄKT OMRÅDE@kl
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FARFAR glosa@& BARN PAPPA DÖV(L) OMRÅDE@kl TECKNA-FLYT
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PF@g glosa@& POSS1 PAPPA PRO1 SVÅR MAMMA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA NOLL(O) BÅDA PAPPA MAMMA HUR KOMMUNICERA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅTTA SYSKON POSS1 PAPPA HA FYRA BROR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NU@b JUST IDAG PAPPA BLIND NU@b men@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEHEJ(J)@z IDAG NOLL(O) PAPPA PF@g OMÖJLIG PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP PRO1 AVLÄSA-MUN PAPPA SVÅR FORTFARANDE(da) IDAG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVÅR FORTFARANDE(da) IDAG PAPPA SVÅR AVLÄSA-MUN FORM(HH)+UTSTRÄCKNING@p>mun
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA@rd SKRIVA PAPPA PRO1-TVÅ MAMMA SAMTALA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA TOLKA VAD PAPPA SA MEN IDAG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OBJPRO PRO1 BARN PAPPA PF@g SKÄMMAS PINSAM(5)
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HISTORIA(It) GLOSA:(?) ETCETERA(da) PAPPA DÖD(J) PI LEVA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄRLD^KRIG EN PEK>pekf PAPPA PEK SJÄLV JUDE
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VANLIG PEK>långf PEK>pekf PAPPA SJÄLV JOBBA SERVERA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(BETYDA) PEK>pekf tp@& PAPPA TA SON PEK-TVÅ
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA VÄXA-UPP VARELSE(L)+BEFINNA+VARELSE(L)@p PAPPA PEK>pekf BO ENGLAND@en
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SNÄLL BRY-OM PEK PAPPA PEK DÖD(J) PEK
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK GLOSA:(PU) BETYDA PAPPA OMÖJLIG HA RÅD@b
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b tp@& PEK>långf PAPPA BESTÄMD SÄGA-TILL PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUT HÄNDA TRÅKIG PAPPA DÖD(J) SKJUTA-PISTOL PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRECIS KOPPLA-IHOP VAD PAPPA SA GÅ-IN(L) PRATA(5)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖD(J) MYCKET FOKUSERA(J) PAPPA VÄXA-UPP VARELSE(L)+BEFINNA+VARELSE(L)@p PAPPA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BLI(L) tp@& ORDNING+EN PAPPA PRO1 NERVÖS(5) PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSTÅ(L) PEK FÖRST(LL) PAPPA GLOSA:(?) SKÄLLA(O) NEJ-NEHEJ(J)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK BLI(L) ORDNING+EN PAPPA INTE KONSTIG PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NERVÖS(5) PRO1 FÖRST(LL) PAPPA PEK POSS1 FD@b
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTAN(ml) GLOSA:(FUNDERA) PRO1 PAPPA GLOSA:(FUNDERA) MORGON PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LYCKLIG PRO1 FÖRST(LL) PAPPA ALDRIG-NÅGONSIN LÄNGESEDAN.MYCKET FÖRST(LL)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(L) GREPP(AA)+HANTERA@p PRO1@z PAPPA PEK BRA PEK
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z PEK GLOSA:(PS) PAPPA PRO1 FÖRSÖKA KONTAKTA
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON KLÄDER POSS1 PAPPA SJÄLV AFFÄR^MAN PEK
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-RAD>hand BETYDA PEK PAPPA FINNAS|INTE FÖRÄLDRAR(L) HA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA PEK-RAD>hand PEK PAPPA HA|INTE PAPPA HA|INTE
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN^VÅRD^HEM PRO1 HA|INTE PAPPA PRO1 VAD MENA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PAPPA HA|INTE PAPPA HA|INTE PRO1 BARN^VÅRD^HEM
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS FRU POSS PAPPA EGEN FÖRETAG PRO1
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNDAG FYFAN@b JOBBIG PAPPA PEK BEGE-SIG-BORT@z VÄNERSBORG@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL PRO1 TUR@b@z PAPPA HA RÄTT PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PENGAR(ea) SEDAN(L) PAPPA PEK PERF PRATA(5)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STRUNTA TJÄNA BRA PAPPA PEK ALLTID VARJE(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF1@pr PERSREF2@pr mamma@& PAPPA PEK VILL LEDA-NÅGON
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FLITIG SKRIVA-TANGENTBORD POSS1 PAPPA GILLA-INTE ORSAK PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
FEEDBACK