Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
OM@b LEDNING SÅDÄR PÅVERKA OBJPRO1(L).FL SÅ-ATT-SÄGA JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA JA@ub BETYDA PÅVERKA PU@g JA@ub JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub UMGÅS SKILLNAD PÅVERKA MYCKET TRIVAS(J) SÅ-ATT-SÄGA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:tillexempel DÖV(L) KOPPLA-IHOP PÅVERKA GLOSA:(?) PRO1 PRO1
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PEK YRKE^SKOLA PÅVERKA PEK TA ANSVAR
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR PRO1.FL MÅ PÅVERKA POSS1.FL HÅLLA KROPP-FYSISK-TRIM@z
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄXA-UPP TYNA KANSKE PÅVERKA POSS1 SPORT^INTRESSE LITEN-PERSON
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄTT TECKENSPRÅK TECKNA-SPRÅKA PÅVERKA OCKSÅ JA@ub@z SJÄLVKLAR
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅLDER ÅLDER-SKILLNAD@z STÄMMA(J) PÅVERKA MÅSTE KUNNA LÄRA-SIG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK sa@& PU@g PÅVERKA PU@g JA@ub PEK>person/PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAR KOMMA FRÅN PÅVERKA PU@g JA@ub STÄMMA(J)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARANDRA JA@ub JASÅ PÅVERKA VÄXA-UPP VAR KOMMA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IDROTT KOPPLA-IHOP VARA PÅVERKA SAMHÄLLE UTVECKLA PU@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JÄTTESTOR(S) FÖRBEREDA SAMHÄLLE PÅVERKA JA@ub OCKSÅ PEK
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOK ORSAK PI PÅVERKA BO STOCKHOLM@en PRO1
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
svenska@& TECKEN(J) SVENSKA PÅVERKA VETA-INTE VAR FRÅN
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INGENTING GLOSA:(?) PU@g PÅVERKA INGENTING SÅ-ATT-SÄGA PEK
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCH SEDAN(L) PEK PÅVERKA INGENTING GLOSA:(?) PU@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ATT@b VARA tp@& PÅVERKA PEK ÄNDRA TYP@b
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRANDE SPRÅK HUR PÅVERKA OBJPRO>person PU@g UTVECKLA
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVENSKA ELLER NORSKA PÅVERKA PU@g BLANDA ÅFAN@b
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN PLACERA-HIT(G) placera-hit(g)@hd PÅVERKA STÄMNING GLOSA:(NIVÅ-NER) PU@g
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK