Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
GIFT PRO1 zzz@z OSÄKER(5b) PU@g ALLA MEN
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTITET(JJ)+FÖRFLYTTA_RÖRELSE@p GLOSA:(?) GREPP(SS)+HANTERA@p OSÄKER(5b) POLIS FÖRFLYTTA-HIT(L) STOPPTECKEN@ka
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK