Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SE PU-NEG@g KÄNNA OROLIG VAD@z GLOSA:(KATT) zzz@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 LITE(7b) BÖRJA OROLIG döv@& KALMAR@en DÖV(L)^FÖRENING
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅLIG BLI(J) PRO1 OROLIG PRO1 OROLIG IRRITERAD(L)
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OROLIG PRO1 OROLIG IRRITERAD(L) VILLRÅDIG@ka FÖR@z
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRAMTID HUR FÖRÄLDRAR(L) OROLIG DÖV(L) BETYDA KOMMA-EFTERKÄLKE
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKUPERA SKJUTA-MED-VAPEN PRO1 OROLIG PU@g HUR PRO1
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL RESA^LEDARE PERSON.PL@kl OROLIG PEK PU@g HÄNDA-INTE(J)
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
FEEDBACK