Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
HANDBOLL PEK>ringf PEK>ringf ORIENTERING pek@& PEK>lillf ANNAN(ml).FL@z
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA-MED LANDSLAG(7b) PEK>lillf ORIENTERING PRO1 FÖRST(L) ROLIG
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA HANDBOLL TACK ORIENTERING PEK SOM glosa@&
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) PRO1.FL BILDA ORIENTERING OCKSÅ KOPPLA-IHOP HEPHATA(ea)@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ihop@& GRUPP SERIE(5b) ORIENTERING TJUGO^TVÅ ÅR@b UTAN-AVBROTT
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TJUGO^TVÅ ÅR@b ORIENTERING KAMRAT HÄRLIG TIDEN-GÅR(J)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA BARA(B) PEK>pekf ORIENTERING GLOSA:(?) PRO1 BILDA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA PU@g JA@ub ORIENTERING VAD-MER@z SKIDOR SPRINGA(G)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA@rd TÄNKA SA ORIENTERING PEK>person/PEK GRUPP PEK.FL
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DALARNA@en DÖVFÖRENING PU@g ORIENTERING PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person ORIENTERING ETCETERA(da)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g ORIENTERING PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person ORIENTERING ETCETERA(da) PU@g OMÖJLIG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
FEEDBACK