Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
rolig@hd PEK ORDNING+EN ORDNING+TVÅ zzz@z PRO1 SKA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PENDLA DÖVFÖRENING SÅ-ATT-SÄGA ORDNING+TVÅ HEM PY HA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z KÄNNA ALLTID ORDNING+TVÅ HEM SVÅR TRO
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK KRIG ORDNING+EN ORDNING+TVÅ VÄRLD^KRIG NÅGON GLOSA:(SKJUTA)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-IHÅG tp@& GLOSA:(?) ORDNING+TVÅ VÄRLD^KRIG EN PEK>pekf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG SKADA PRO1 ORDNING+TVÅ PRO1 VÄNTA-PÅ@rd PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MER PEK>pekf ISHOCKEY ORDNING+TVÅ FOTBOLL(G) KALMAR_FF@b@en FAVORIT
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GAMMAL(5) NIO(G) ÅR@b ORDNING+TVÅ flicka@& ORDNING+TVÅ FLICKA
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
ÅR@b ORDNING+TVÅ flicka@& ORDNING+TVÅ FLICKA BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-TRE
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GÖTEBORG(8)@en ORDNING+EN SEDAN(L) ORDNING+TVÅ ordning+två@hd PEK BOJ-LIST-TVÅ
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖDA VÄRRE ORDNING+EN ORDNING+TVÅ ordning+två@hd MEN ANNAN(ea)
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDNING+EN BRUKA@z ORDNING+EN ORDNING+TVÅ ORDNING+TRE FYRA FEM
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLACERA(A) BETYG(Q) FRÅN ORDNING+TVÅ KLASS DÅ@b PRO1
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅTTA ÅR@b GAMMAL(5) ORDNING+TVÅ KLASS TID-FRAM-VERTIKAL BETYG(Q)
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: mtyp:men PRO1 ORDNING+TVÅ KLASS MEN POSS1
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I-SOMRAS JUNI@b PRO1 ORDNING+TVÅ NY@b TJEJ FÖRFLYTTA-HIT(L)
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TIDIG ORDNING+EN ORDNING+TVÅ KLASS STÄDA SJÄLV
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRATTA(B) SPRINGA(Lb) VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p ORDNING+TVÅ TRYCKA-KNAPP BETYDA STANNA.MULTI
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ DÖRR ENTITET(JJ)+BEFINNA@p.MULTI ORDNING+TVÅ HÖGER FINNAS|INTE TOM
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
FEEDBACK