Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
FLYTTA@rd SEDAN(L) zzz@& ORDNING+TRE LOKAL OCKSÅ FLYTTA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANNAN(ea)@uppr ORDNING+EN NU@b ORDNING+TRE PU@g FÖDA PU@g
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRUKA@z ORDNING+EN ORDNING+TVÅ ORDNING+TRE FYRA FEM ETCETERA(5)
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NU@b JOBBA ANNAN(ea) ORDNING+TRE PRO1 FUNGERA BRA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK DÅ@b PEK ORDNING+TRE ORDNING+FYRA TRO PRO1
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN KLASS TID-FRAMÅT-FRÅN ORDNING+TRE KLASS zzz@z BÖRJA
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA STANNA.MULTI SEDAN(L) ORDNING+TRE VÅNINGSPLAN PEK TRYCKA-KNAPP
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
FEEDBACK