Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_NonDH S1
BEGE-SIG-HEM PEK PEK ORDNING+FYRA fyra@hd GROVLEK(J)-HÖJD grovlek(j)-höjd@hd
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PEK ORDNING+TRE ORDNING+FYRA TRO PRO1 GRUPP-DELA.MULTI
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(55)+FÖRFLYTTA@p VAD ORSAK@z ORDNING+FYRA JULI@b PEK AMERIKA(5)@en
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK AMERIKA(5)@en SJÄLV^STÅ^DAG ORDNING+FYRA JULI@b PRO1 PEK-PLATS-DÄR
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
FEEDBACK