Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK>långf JA@ub ösk@& ORDNING+EN ÅR ÖSK@b@en SEDAN(L)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNE PRO1 STARTA ORDNING+EN KLASS PEK VIKTIG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOLL PEK@z kanonskott@& ORDNING+EN KANONSKOTT TILL PERSREF2@pr
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROLIG rolig@hd PEK ORDNING+EN ORDNING+TVÅ zzz@z PRO1
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖR OBJPRO1(7b).FL POSS1 ORDNING+EN SPRÅK TECKNA-FLYT MYCKET
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN ÄNDÅ POSS ORDNING+EN SPRÅK TECKENSPRÅK TECKNA-FLYT
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person ORDNING+EN JA@ub RÄTT PERF
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(SKJUTA) PEK KRIG ORDNING+EN ORDNING+TVÅ VÄRLD^KRIG NÅGON
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 JOHNNY-DANIELSSON(7b)@uppr@pt PRO1 ORDNING+EN GÅNG PRO1 JOHNNY-DANIELSSON(7b)@uppr@pt
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person tp@& PEK>person ORDNING+EN KLASS PEK>person MYCKET
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
handboll@& FOKUSERA(J) HANDBOLL ORDNING+EN HAND HANDBOLL PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅLVAKT ORDNING+TVÅ(da) MEN ORDNING+EN ORDINARIE MÅLVAKT ALDRIG
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVÄRTOM PEK BLI(L) ORDNING+EN PAPPA INTE KONSTIG
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BLI(L) tp@& ORDNING+EN PAPPA PRO1 NERVÖS(5)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR POSS1 ORDNING+EN TRÄFFAS TECKENSPRÅK PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PINSAM(G) VARA|PEK POSS1 ORDNING+EN TRÄFFAS TRO PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>pekf TRO POSS1 ORDNING+EN MINNE PEK TECKNA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
barn@& POSS1 BARN ORDNING+EN BARN FÖDD TVÅ^NOLL.FL^SEX@tal
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STÄMMA(J) PEK POSS1 ORDNING+EN glosa@& döv@& DÖV(J)|DAG
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA|PEK VARA|PEK NITTIO^SJU@num ORDNING+EN GÅNG DANMARK@en NITTIO^SJU@num
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARK PRO1 ENTITET(55)+BEFINNA@p.FL ORDNING+EN SKOLA^DAG glosa@& UPPROP
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS FÖLJAS-ÅT MED ORDNING+EN SKOLA^DAG PRO1 TITTA-PÅ
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLUT PU@g POSS>person ORDNING+EN BIO JA@b MINNAS(5)
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN SKIT POSS1.FL ORDNING+EN BIO^BESÖKA UTAN(ml) POPCORN
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄN PEK GAMMAL(5) ORDNING+EN LOKAL PRO1 KVARSTANNA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE ANSTÄLLA(7o) FÖRST(LL) ORDNING+EN VECKA PRO1 KOMMA-DIT(Lb)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LITEN-PERSON SKA GÅ ORDNING+EN KLASS PRO1 LÄNGTA.GRAD
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL FINAL MISSA ORDNING+EN TILL TIO(5) PEK-REL(J)@z
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 MAN(H) PENSION ORDNING+EN PERIOD SE PRO1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANSIKTE(L) VARA|PEK POSS1 ORDNING+EN GRAMMATIK TECKENSPRÅK JASÅ
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MINNAS(5) POSS1 ORDNING+EN TECKEN(J) VARA TÅG
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TECKNA POSS1 ORDNING+EN GRAMMATIK FÖRSTÅ(5) JASÅ
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PEK LÄRA-UT ORDNING+EN TECKENSPRÅK^LÄRARE PEK FÖRFLYTTA-HIT(L)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄNTA PRO1 KOMMA-DIT(Lb) ORDNING+EN JOBB VARA VAKTA^MÄSTARE
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMTALA MÖTE(7b) PRATA(5) ORDNING+EN HAND PU@g PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA POSS1 ORDNING+EN PI ORDNING+EN VAKTA^MÄSTARE
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 ORDNING+EN PI ORDNING+EN VAKTA^MÄSTARE PRAKTIK VARA|PEK
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖDELSE^DAG DÅ@b NITTIO(4) ORDNING+EN PEK>person/PEK TÄNKA PÅ
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK TYCKA BRA ORDNING+EN TVÅ TRE FYRA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
första@& ORDNING+EN ordning+en@hd ORDNING+EN GÖTEBORG(8)@en ORDNING+EN SEDAN(L)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
ordning+en@hd ORDNING+EN GÖTEBORG(8)@en ORDNING+EN SEDAN(L) ORDNING+TVÅ ordning+två@hd
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PEK BOJ-LIST-TVÅ första@& ORDNING+EN ordning+en@hd ORDNING+EN GÖTEBORG(8)@en
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA IDROTT MYCKET ORDNING+EN PEK>person|PRO1 MYCKET MER
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-PÅ PRO1 DÅ@b ORDNING+EN PRO1 ÅR PRO1
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GREPP(SS)+HANTERA@p SE ORDNING+EN ROLIG^BÄST(B) PU@g GÅ-INTE
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANNAN(ea) KÄNNA ANNAN(ea)@uppr ORDNING+EN NU@b ORDNING+TRE PU@g
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN FÖDA VÄRRE ORDNING+EN ORDNING+TVÅ ordning+två@hd MEN
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖDA PU@g pu@hd ORDNING+EN BARN FÖDA VÄRRE
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: PU@g PU@g ORDNING+EN BARN FÖDA PU@g
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) GLOSA:EFTER-SENARE PRO1 ORDNING+EN VARA PÅSK påsk@uppr
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
FEEDBACK