Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TACK PEK>hand KORTVARIG(J) ORD.MULTI VARA MEN ÄNDÅ
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& SKRIVA@rd BARA(B) ORD.MULTI PI VAD SA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
FEEDBACK