Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MENA INTE GLOSA:(TYP) ORD SINGEL@b SÄGA BÅDA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
pek>långf@hd PU@g TAPPA-TRÅDEN ORD BORTA GLOSA:(ENTITET(7b)+FÖRFLYTTA)>huvud PU@g
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:MAGISK MÅSTE VARA@b ORD PRO1 KAN SÄGA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VETA ALLVAR SANN ORD ROLIG KAN UPPFATTA
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄGA HUR SVENSKA ORD VARFÖR LEDA-TILL OCKSÅ
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AVLÄSA tp@& BETYDA.GRAD@z ORD VETA-INTE TEX@b PRO1
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAKNA-UPP VILKEN@z SKILLNAD ORD ELLER BETYDA KOPPLA-IHOP.MULTI
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOPPLA-IHOP.MULTI SAMMA SVENSKA ORD SAMMA PU@g LÅTA-VARA
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
FEEDBACK